Partner serwisu
04 listopada 2014

Rosną przychody LOTOSU

Kategoria: Z życia branży

LOTOS w III kwartale 2014 r., wypracował blisko 7,55 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ok. 5% kw./kw. W okresie od 1 stycznia do 30 września br. przychody spółki przekroczyły 21,9 mld zł (+4% r./r.).

Rosną przychody LOTOSU

Na wyniki finansowe LOTOSU w III kw. 2014 r. wpływ miał m.in. malejący trend notowań ropy naftowej wpływający negatywnie na wycenę zużycia surowca oraz rosnący poziom kursu USD/PLN, który skutkował ujemnymi różnicami kursowymi z działalności operacyjnej i wzrostem kosztów zadłużenia denominowanego w USD.

W III kw. 2014 r. LOTOS wypracował zysk operacyjny w wysokości blisko 80 mln zł. Znormalizowany, tj. oczyszczony z efektów zdarzeń jednorazowych, wynik operacyjny LOTOSU w ww. okresie wyniósł 144,6 mln PLN. Z kolei EBIDTA uplasowała się w III kw. br. na poziomie 283,5 mln zł.

Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji

15 października br. Minister Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa, podpisał z Grupą LOTOS S.A. umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł w celu finansowania budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt EFRA). Wykonując umowę, Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. w ramach wykonania przysługującego Skarbowi Państwa prawa poboru.

8 września br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Walory zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Grupa LOTOS planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii LOTOS, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

Wyższe przychody dzięki Norwegii

Przychody segmentu wydobywczego w III kw. 2014 r. wyniosły 198 mln zł i były wyższe o ok. 81% r./r. w związku z wydobyciem i sprzedażą kondensatu oraz gazu z zakupionych w 2013 r. aktywów w ramach tzw. pakietu Heimdal na Morzu Północnym w Norwegii oraz wyższą sprzedażą ropy naftowej Rozewie.

W III kw. 2014 r. LOTOS Petrobaltic kontynuował wydobycie ropy naftowej ze złoża B3. Spółka złożyła w analizowanym okresie do Ministerstwa Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Młynary wraz z projektem robót geologicznych oraz wnioski o zmianę warunków trzech koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie: Sambia E, Łeba i Gaz Południe. W sierpniu br. na obszarze koncesyjnym Gaz Południe LOTOS Petrobaltic zakończył wiercenie otworu rozpoznawczego B21-2.

W III kw. 2014 r. litewskie spółki zależne LOTOSU, tj. AB LOTOS Geonafta i UAB Genciu Nafta prowadziły wydobycie ropy naftowej z siedemnastu złóż lądowych, m.in.: Genciai, Girkaliai, Kretinga, Nausodis, Genciu.

Rafineria wykorzystuje ponad 90% mocy

W III kw. 2014 r. obciążenie instalacji rafineryjnych w Gdańsku zostało dostosowane do sytuacji rynkowej. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu kształtowało się w analizowanym okresie na poziomie 91,3% (+0,5 p.p. kw./kw.). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy naftowej na poziomie 2.416 tys. t. (+0,8% kw./kw.).

Zgodnie z danymi POPiHN w okresie pierwszych 8 miesięcy 2014 r. konsumpcja paliw płynnych w Polsce spadła r./r. o 2,3%. Na kurczącym się krajowym rynku paliw płynnych LOTOS uzyskał udział na poziomie 33,5% w okresie pierwszych 8 miesięcy 2014 r., zakończonym w dniu 31 sierpnia 2014 r. W ramach realizacji strategii LOTOS na lata 2011-2015 Grupa zamierza utrzymać do 2015 r. minimum 30% udziału w krajowym rynku paliw.

Coraz większy EBIT detalu

Na koniec III kw. 2014 r. LOTOS posiadł 432 stacje paliw działające pod marką LOTOS. W ramach optymalizacji sieci stacji paliw w połowie 2011 r. na polski rynek wprowadzono nową markę ekonomicznych stacji paliw LOTOS OPTIMA. Na dzień 30 września 2014 r. liczba tych obiektów wzrosła do 160, tj. o 33 nowe stacje OPTIMA r./r (106 stacji własnych i 54 stacji franczyzowych).

W analizowanym okresie segment produkcji i handlu wykazał zysk operacyjny w wysokości 23,3 mln zł (+763% kw./kw. i +323% r./r.) To m.in. efekt wprowadzenia skutecznych rozwiązań optymalizujących działalność operacyjną sieci.

Źródło, fot.: Grupa LOTOS

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ