Partner serwisu
28 października 2014

PGNiG kupuje cztery złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Kategoria: Z życia branży

PGNiG Upstream International AS kupiła od firmy Total E&P Norge AS udziały w czterech złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami kraju.

PGNiG kupuje cztery złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Zaangażowanie w cztery nowe złoża w Norwegii ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, oznacza to natychmiastowy wzrost produkcji poza granicami kraju o około 60%. Po drugie, transakcja pozwoli nam utrzymać zwiększony poziom wydobycia ropy przez co najmniej dziesięć lat. Po trzecie, spodziewamy się szybkiego okresu zwrotu z tej inwestycji, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy" - powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W ramach transakcji PGNiG nabył udziały w trzech złożach produkcyjnych (Morvin, Vilje oraz Vale) oraz w jednym złożu w fazie zagospodarowania (Gina Krog). Wydobycie z tych złóż w 2014 roku, w części przypadającej na PGNiG, jest szacowane na poziomie ok. 320 tys. ton ropy oraz 90 mln m3 gazu ziemnego (tj. ok.8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy na dobę). Zgodnie z danymi operatorów, produkcja będzie średnio kontynuowana przez okres najbliższych 14 lat.

Zgodnie z raportem niezależnego audytora, rezerwy wydobywalne złóż ropy (72%) i gazu (28%) przypadające na przejęte przez PUI udziały kształtują się na poziomie 33 mln boe, tj. baryłek ekwiwalentu ropy. Oznacza to wzrost obecnych zasobów PGNiG w Norwegii o około 60%.

Cena zakupu wynosi 1 950 mln NOK (tj. 996 mln PLN według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 29 września 2014 roku) przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2014 roku. Szacuje się, że przepływy wygenerowane przez nowe złoża w tym roku pozwolą na sfinansowanie około 45% ceny zakupu. Pozostała  część ceny zostanie sfinansowana za pomocą pomostowej pożyczki wewnątrzgrupowej od PGNiG oraz z wykorzystaniem kredytu zabezpieczonego zasobami węglowodorów (reserve based loan, RBL).

Docelowym źródłem finansowania będzie zewnętrzny kredyt w formule reserve based loan. Rozwiązanie to zostało sprawdzone przy okazji finansowania projektu Skarv. Dzięki temu, inwestycje w Norwegii nie będą miały negatywnego wpływu na poziom finansowania programu inwestycyjnego w Polsce.

Na nowych złożach PGNiG podejmie współpracę z wiodącymi firmami naftowymi. Ma to istotne znaczenie, bowiem przejmowane koncesje zawierają istotny potencjał do prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych. Spółka wiąże szczególne nadzieje z basenem Utsira High, na którym zlokalizowane jest złoże Gina Krog, i który należy do najbardziej perspektywicznych obszarów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, o znaczących zasobach węglowodorów. Przyszłe nakłady inwestycyjne w ramach przejmowanych koncesji powinny zostać sfinansowane przez bieżące przepływy z norweskiej działalności PGNiG.

 

Źródło: PGNiG

fot. freeimages

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ