Partner serwisu
17 października 2014

ORLEN zacieśnia współpracę z polską nauką

Kategoria: Z życia branży

Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, wzmocnienia efektywności i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska  to główny cel podpisanych przez PKN ORLEN umów ramowych z dwiema uznanymi uczelniami technicznymi: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Warszawską.

ORLEN zacieśnia współpracę z polską nauką

Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolejnych konkretnych projektów, służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy. Przewidują również możliwość prowadzenia współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji absolwentów obydwu uczelni o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności PKN ORLEN.

– W PKN ORLEN już dawno zrozumieliśmy, że  konkurencyjność znaczy innowacyjność. I nie zawsze musi oznaczać spektakularne odkrycia na miarę grafenu, chociaż o tym też marzymy. Najczęściej to projekty pozwalające wprowadzać usprawnienia czy nowe rozwiązania przełamujące dotychczasowe bariery technologiczne, które niezbyt często goszczą na łamach mediów, ale przynoszą konkretne korzyści biznesowi i nauce. Głęboko wierzę, że współpraca firm z nauką dedykowana polskiemu przemysłowi zrewolucjonizuje rynek technologii w kraju i da nowy impuls do rozwoju naszej gospodarki. - powiedział  podpisując porozumienie Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki.

Krajowe i europejskie fundusze
Wspólne inicjatywy mają być realizowane w ramach funduszy z krajowych i europejskich źródeł finansowania, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowy będą wykorzystywane m.in. przy projektach realizowanych na potrzeby najwyżej ocenionego przez NCBiR programu sektorowego dla chemii - Innochem.

– Współpraca z liderem rynku w tak wielu dziedzinach to dla nas niezwykle istotna sprawa. Umowa z PKN ORLEN jest tym ważniejsza, że nowa perspektywa finansowa UE będzie szczególnie promowała wspólne projekty biznesu i ośrodków badawczych. Cieszy nas również fakt, iż dzięki tej umowie cenne doświadczenia zyskają m.in. nasi młodzi naukowcy, a także studenci - mówi prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH.

Współpraca koncernu z Akademią Górniczo-Hutniczą
Prowadzona od kilku lat współpraca pomiędzy PKN ORLEN a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie została po raz pierwszy oficjalnie przypieczętowana w 2011 roku, kiedy doszło do podpisania listu intencyjnego uczelni z ORLEN Upstream, spółką odpowiedzialną w Koncernie za poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach umowy przewidziano m.in. konsultacje z kadrą AGH, wykłady prowadzone przez ekspertów ORLEN Upstream, realizację praktyk dla studentów Akademii w Spółce oraz staży zawodowych dla doktorantów i pracowników uczelni.

Blue Gas
ORLEN Upstream współpracuje również z obiema uczelniami w ramach Programu „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy”, wspólnego przedsięwzięcie NCBiR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, którego celem jest komercjalizacja nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków.

– W przypadku Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku współpraca z PKN ORLEN, zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i dydaktycznym w formie praktyk, staży studenckich, wykładów, seminariów czy  prac dyplomowych była już realizowana w latach 70-tych ub. wieku, a od 2000 r. usankcjonowana jest stosownym porozumieniem o współpracy - podkreśla obecny na uroczystości prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.

– Podpisana dzisiaj deklaracja niewątpliwie zacieśni współpracę na rzecz poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej i mam nadzieję, że już w ciągu kilku najbliższych lat przyniesie realne korzyści w postaci nowych technologii.- dodaje prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Współpraca z Politechniką Warszawa
Dotychczasowa współpraca PKN ORLEN z Politechniką Warszawską obejmuje m.in. długofalowy projekt edukacji chemicznej skierowany zarówno do młodzieży w wieku szkolnym jak i studentów. Jednym z przykładów konkretnych działań w tym projekcie jest  „Dzień wiedzy z ORLENem”, cykl comiesięcznych spotkań, gdzie przedstawiciele spółki przybliżają słuchaczom tematykę związaną ze specyfiką działania Koncernu oraz wskazują najlepsze praktyki rynkowe w branży chemicznej.  Od 15 lat płocka firma organizuje także konkurs o Nagrodę Prezesa na najlepszą pracę badawczo – rozwojową zrealizowaną dla ORLENU na Politechnice Warszawskiej, Filia w Płocku. Do konkurencji co roku stacją prace badawczo – rozwojowe pracowników naukowych uczelni, a studenci mogą liczyć na nagrody za najlepsze prace dydaktyczne o tematyce wpisującej się w działalność Spółki.

Źródło: PKN ORLEN

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ