Partner serwisu
16 października 2014

Współpraca chemików z Warszawy i Cambridge

Kategoria: Innowacje i nauka

Na mapie Warszawę i Cambridge wciąż dzieli ta sama odległość. W chemii oba ośrodki naukowe są jednak coraz bliżej siebie – dzięki kolejnej edycji Spotkań Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge „Przełamywanie Granic w Chemii”.

Współpraca chemików z Warszawy i Cambridge

Przełamywanie granic
Środowiska naukowe młodych chemików Warszawy i Cambridge ponownie miały okazję poszerzyć swą wiedzę, zacieśnić współpracę i wzmocnić więzi osobiste. W historycznych murach Uniwersytetu w Cambridge (UCAM) właśnie dobiegło końca dwudniowe Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge „Przełamywanie Granic w Chemii” (2nd Cambridge-Warsaw Young Scientists Meeting „Breaking Boundaries in Chemistry”). W jego trakcie poruszano wiele
zagadnień z zakresu nanotechnologii oraz nowoczesnej chemii organicznej i nieorganicznej.

– W spotkaniu uczestniczyli najlepsi młodzi chemicy z czołowych instytucji naukowych Polski, m.in. z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Chemii Organicznej PAN i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, a także naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge – razem ponad 130 osób – mówi jeden z głównych inicjatorów spotkań, prof. Janusz Lewiński (IChF PAN, WCh PW).– Inicjatywa zapoczątkowana w zeszłym roku w Warszawie znalazła niezwykle ciepły odbiór i poparcie naukowców oraz władz Wydziału Chemicznego w Cambridge, tworząc tym samym wspaniałe środowisko do organizacji tego wydarzenia. Zapewniło to wysoki poziom naukowy konferencji oraz bogaty program części kulturowej – uzupełnia prof. Dominic Wright z Uniwersytetu w Cambridge.


– Program naukowy był napięty, obejmował kilka wykładów plenarnych wybitnych naukowców z Cambridge i Warszawy oraz kilkadziesiąt prezentacji ustnych. Uczestnicy zaprezentowali też ponad 70 plakatów. Obserwowanie tak dynamicznie rozwijającej się współpracy, z efektami w postaci prezentacji wyników wspólnych projektów naukowych, było niezwykle interesujące”, podkreśla doktorantka Anna Cieślak (IChF PAN), współorganizatorka obecnej edycji.

Polska grupa

– Koleżanki i koledzy z Cambridge omawiali głównie tematy z zakresu chemii polimerów, związków makrocyklicznych, dynamicznych układów samoorganizujących, a także nanocząstek metalicznych, m.in. złota i srebra – mówi doktorant Michał Leszczyński (IChF PAN), zdobywca „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Grupa polska skupiła się natomiast na chemii materiałów funkcjonalnych, m.in. na syntezie i funkcjonalizacji nanocząstek metalicznych i półprzewodnikowych oraz organiczno-nieorganicznych materiałach porowatych.

W różnych dziedzinach
Zagadnienia badawcze i nowe materiały omawiane podczas spotkania w Cambridge w przyszłości prawdopodobnie znajdą zastosowania w rozwiązywaniu problemów w kluczowych dziedzinach życia, m.in. w medycynie (inteligentne systemy terapeutyczne), energetyce (technologia wodorowa, fotowoltaika i superwydajne baterie) czy technologiach komputerowych. Wiele z omawianych materiałów miało ciekawe własności luminescencyjne lub przewodzące, ich użycie w  przemyśle elektronicznym mogłoby więc znacząco usprawnić pracę diod i wyświetlaczy.

Ważnym elementem tegorocznego spotkania była także część nieoficjalna. Dzięki niej warszawscy chemicy mogli nie tylko poznać nieco lepiej samo Cambridge, ale także prowadzić swobodne rozmowy ze swoimi koleżankami i kolegami z Wysp.

Nauka i spotkania
– Wydarzenia takie jak Cambridge-Warsaw Meeting to wspaniałe połączenie nauki na najwyższym poziomie z zacieśnieniem więzi na stopie towarzyskiej. Obydwa czynniki są niezmiernie istotne z punktu widzenia nowoczesnego prowadzenia nauki poprzez tworzenie sieci powiązań między zespołami i jednostkami badawczymi – podkreśla Setu Kasera z grupy dr. Orena A. Schermana (UCAM), jednego z głównych organizatorów spotkania.

Źródło: Instytut Chemii Fizycznej PAN

Fot. freeimages.com
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ