Partner serwisu
10 października 2014

Znamy przyczyny awarii w Grupie Azoty ZAK S.A.

Kategoria: Z życia branży

W związku ze zdarzeniem awaryjnym, które  miało miejsce w Grupie Azoty ZAK S.A. 13 sierpnia br.,w ramach przeprowadzonych analiz ustalona została przyczyna awarii. 

Znamy przyczyny awarii w Grupie Azoty ZAK S.A.

Jak stwierdzono, awaria nastąpiła z powodu intensywnej korozji i erozji w komorze.  Na skutek korozji i erozji zachodzących w środowisku zawodnionego dwutlenku węgla o szczególnie intensywnym przebiegu i oddziaływaniu w jednej z komór kotła wodnego pocieniały ścianki, co w konsekwencji spowodowało rozerwanie komory. Został zidentyfikowany mechanizm fizykochemiczny jej przebiegu w warunkach procesowych. 

W ramach działań poawaryjnych, zgodnie z procedurami dbałości o bezpieczeństwo, Grupa Azoty ZAK S.A. zleciła Wydziałowi Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy przyczyn awarii. Kompleksowej analizie podlegała dokumentacja techniczna i warunki pracy aparatu, badania wizualne, ultradźwiękowe pomiary grubości (UT) w siatce w strefie uszkodzenia, badania materiałowe: składu chemicznego (PMI), obserwacje mikroskopowe na przekroju płaszcza (morfologia warstwy korozyjnej), mikrostrukturalne badania metalograficzne, analiza składu chemicznego w mikroobszarach (EDS), badania właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, twardość), analiza składu fazowego i chemicznego produktów korozji oraz wpływ zmian konstrukcyjnych na parametry przepływu gazu w komorze, dobór materiału na nowe komory w oparciu o dane literaturowe.

Równolegle, Urząd Dozoru Technicznego w Opolu zlecił ekspertyzę przyczyn awarii komory E-110 jako urządzenia poddozorowego do wykonania przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu (CLDT).

Obie niezależne ekspertyzy są zbieżne w zasadniczych przyczynach i ocenach powodów awarii,  pomimo zróżnicowanych zakresów badań i studiów. Ekspertyzy uzupełniono o wnioski o charakterze korygująco –zapobiegawczym oraz wskazano rekomendacje w zakresie poprawy stanu urządzenia.

Główna rekomendacja to zastosowanie innego materiału, który będzie użyty do wykonania nowych komór.

 

Źródło: Grupa Azoty ZAK

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ