Partner serwisu
10 września 2014

Ochrona przeciwpożarowa terminalu LNG

Kategoria: O tym się mówi

Polskie LNG, odpowiedzialne za budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu, wybuduje i wyposaży na własny koszt nowoczesną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Spółka przeznaczy na ten cel ponad 20 mln zł.

Ochrona przeciwpożarowa terminalu LNG

Nowa jednostka, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji - niecałe trzy minuty drogi od niej, zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe terminalu w okresie jego eksploatacji.

Utworzenie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt ratowniczy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przewidują podpisane dzisiaj dwa porozumienia pomiędzy spółką Polskie LNG, Państwową Strażą Pożarną oraz Wojewodą Zachodniopomorskim.

Budowa nowej Jednostki

Pierwsze z porozumień dotyczy budowy nowej strażnicy JRG, której obowiązkiem będzie nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego terminalu LNG, ale również prowadzenie akcji ratowniczych na rzecz mieszkańców Świnoujścia, wykonując zadania Państwowej Straży Pożarnej wynikające z przepisów prawa.

Terminal LNG wymaga spełnienia specjalnych wymogów bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym, kluczowe jest, aby Państwowa Straż Pożarna, jako formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, mogła podejmować, organizować i prowadzić w jak najszybszym czasie i z użyciem jak najlepszych środków akcje ratownicze – powiedział Tomasz Pepliński, Prezes Zarządu Polskiego LNG.

Polskie LNG zobowiązało się wybudować nową strażnicę, a PSP pozyskać prawo do gruntu oraz zapewnić wykwalifikowaną obsadę.

Wyposażenie i funkcjonowanie Jednostki

Drugie porozumienie dotyczy wyposażenia przez Polskie LNG Jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W jego skład wejdą m.in. specjalistyczne wozy, w tym gaśnicze i do działań na wysokościach oraz inne wysokospecjalistyczne wyposażenie gaśnicze.

- Dokładna ilość oraz rodzaj sprzętu i środków ratowniczych, niezbędnych do właściwej organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych, zapewniających skuteczność działań oraz spełnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, zostaną uzgodnione po zatwierdzeniu przez PSP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terminalu LNG – powiedział Antoni Podolski, Wiceprezes Zarządu Polskiego LNG.

Państwowa Straż Pożarna zobowiązana będzie utrzymywać w stałej gotowości i dyspozycji niezbędne zasoby osobowe i sprzętowe nowej Jednostki. Z uwagi na to, że PSP realizować będzie działania szczególnie dedykowane zabezpieczeniu przeciwpożarowemu terminalu LNG, w tym gazociągów umiejscowionych na terenie inwestycji, spółki Polskie LNG oraz GAZ-SYSTEM będą partycypować w kosztach ponoszonych przez PSP w tym zakresie. Łączny koszt budowy i wyposażenia nowej Jednostki szacowany jest na ok. 20 mln zł.

Konieczna inwestycja

Potrzeba utworzenia profesjonalnej formacji PSP w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG wynika z planów jego budowy i eksploatacji. Początkowo bezpieczeństwo terminalu miała zapewniać Zakładowa Straż Pożarna, która miała się mieścić na terenie inwestycji. W wyniku konsultacji oraz dialogu z interesariuszami projektu i otoczeniem inwestycji, których wynikiem są dzisiejsze porozumienia, zdecydowano się powierzyć zadanie ochrony przeciwpożarowej terminalu LNG Państwowej Straży Pożarnej, na mocy podpisanych dzisiaj porozumień.

Niesie to ze sobą same korzyści. Przekazanie wszystkich zadań i obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wyszkolonej i doświadczonej kadrze profesjonalnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przygotowanej do prowadzenia efektywnych działań ratowniczych, to gwarancja pełnego bezpieczeństwa. Jako formacja przeznaczona do walki z pożarami i innymi zagrożeniami na terenie Świnoujścia, JRG na Warszowie będzie mogła podejmować, organizować i prowadzić skuteczne działania – mówił gen. brygadier  Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP.

Korzyścią budowy i utworzenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP poza terenem terminalu LNG jest także zapewnienie większej liczby strażaków niosących pomoc mieszkańcom dzielnicy Prawobrzeże, które od ośmiu lat miało jedynie Posterunek PSP. Pełniło w nim służbę tylko kilku strażaków na zmianie. Do pomocy wzywane były jednostki z wyspy Uznam lub Międzyzdrojów.

Utworzenie nowej Jednostki zwiększy bezpieczeństwo terminalu LNG oraz społeczności lokalnej. Istnienie w bezpośrednim sąsiedztwie profesjonalnej, dobrze wyposażonej i wyszkolonej Jednostki, zapewni możliwość prowadzenia szybszych i sprawnych akcji  – powiedział nadbryg. Henryk Cegiełka, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP. – Czas dojazdu do terminalu LNG z nowej jednostki szacujemy w najgorszym wariancie, czyli przy oblodzeniu dróg i gęstej mgle, maksymalnie na 3 minuty.

Następne kroki

Po podpisaniu porozumień, PSP i Polskie LNG ustalą wspólnie, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, najbardziej efektywny model współpracy. Polskie LNG uruchomi postępowanie, które wyłoni wykonawcę projektu i budynku nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Do jego obowiązków należeć będzie wykonanie projektu budynku i uzyskanie stosownych pozwoleń oraz wybudowanie budynku nowej strażnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Równolegle, Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności dotyczących organizacji komend PSP, BHP, procedur dotyczących prowadzenia działań ratowniczych oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ocen zagrożeń, jak również wewnętrznego i zewnętrznego planów operacyjno–ratowniczych terminalu LNG, stworzy modele zapewniające utrzymanie w stałej gotowości i dyspozycji niezbędne zasoby osobowe i sprzętowe nowej Jednostki. Rozpoczęcie prac budowlanych JRG planowane jest na 2015 rok.

 

Źródło: Polskie LNG

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ