Partner serwisu
09 września 2014

LOTOS = efektywność i rozwój

Kategoria: Z życia branży

Grupa LOTOS jest w kluczowej fazie realizacji programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015”. Jego realizacja oznacza dla Pomorza m.in. nowe inwestycje, większe wpływy z tytułu podatków oraz nowe miejsca pracy.

LOTOS = efektywność i rozwój

– Działamy globalnie, ale myślimy lokalnie – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – LOTOS to dziś marka znana i ceniona nie tylko w Europie. To najlepsza wizytówka Polski i Pomorza za granicą. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie pamiętamy jednak, skąd się wywodzimy i gdzie są nasze korzenie. Dlatego naszą przyszłość i plany inwestycyjne wiążemy ściśle z Pomorzem. Polska i Pomorze to dziś dla LOTOSU atrakcyjne miejsca do inwestowania.

1200 nowych miejsc pracy
W ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015”, największy nacisk zostanie położony na realizację inwestycji służących wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów (m.in. na Morzu Bałtyckim) oraz zwiększeniu kompleksowości rafinerii w Gdańsku. Istotną korzyścią dla regionu, wynikającą z realizacji programu rozwojowego, będzie wzmocnienie lokalnego rynku pracy. Dzięki nowym inwestycjom LOTOS zatrudni ok. 370 osób, a u kontrahentów koncernu powstanie nawet 1200 nowych miejsc pracy.

W ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015” LOTOS zamierza zainwestować w najbliższych latach nawet kilka miliardów złotych. Część tej sumy przeznaczona zostanie na realizację projektów, które w przyszłości mają powstać na Pomorzu.

Czas na inwestycje
Plany inwestycyjne grupy kapitałowej LOTOS na najbliższe lata zakładają wzrost wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Do końca 2015 r. LOTOS planuje uruchomić produkcję ze złoża B8 w ilości 250 tys. t ropy rocznie. Zasoby złoża oszacowano na ok. 3,5 mln t. W dniu 25 sierpnia 2014 r. spółka zależna LOTOS Petrobalticu zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8.

Do końca 2017 r. zaplanowano też rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż B4 i B6. Zasoby obu złóż wynoszą ok. 4 mld m3 gazu ziemnego, a łączny poziom produkcji ma wynieść 250 mln m3 w skali roku. W zakresie optymalizacji produkcji i zwiększenia efektywności gdańskiej rafinerii LOTOS planuje budowę m.in. instalacji koksowania (DCU) oraz tzw. węzeł odzysku wodoru (WOW).

Oddanie do użytku instalacji DCU zapewni dodatkowe 900 tys. t paliw motorowych rocznie oraz pozwoli zwiększyć marżę rafineryjną zakładu o ok. 2 USD/bbl. Instalacja ma zostać uruchomiona w latach 2017/18. Z kolei za sprawą instalacji WOW LOTOS zyska w skali roku m.in. dodatkowe 100 tys. t gazu LPG i 25 tys. t benzyny, które trafią na rynek. Instalacja ma być przekazana do użytku jesienią 2016 r.

Rynek detaliczny paliw
Na rynku detalicznym LOTOS zakłada dalszy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw oraz wzrost efektywności sprzedaży. Zgodnie ze strategią do 2015 r. koncern planuje zdobyć 10-procentowy udziału w rynku detalicznym paliw (9,1% w II kw. br.).

Źródło: Grupa LOTOS

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ