Partner serwisu
01 września 2014

Ciech: Trwa restrukturyzacja, poprawiają się wyniki

Kategoria: Z życia branży

Grupa Chemiczna Ciech w pierwszym półroczu 2014 odnotowuje dalszą poprawę wyników, dzięki czemu możliwe było częściowe spłacenie znaczącego zadłużenia.
 

Ciech: Trwa restrukturyzacja, poprawiają się wyniki

Szczególną uwagę zwraca wzrost takich wskaźników, jak zysk brutto na sprzedaży, EBIT i EBITDA (w tym znormalizowana) oraz poprawa rentowności.

Wzrost efektywności
Lepsze wyniki Grupy Ciech są przede wszystkim efektem znaczącego wzrostu efektywności. Przychody ze sprzedaży spadły w II kwartale br. o nieco ponad 8% (w całym pierwszym półroczu spadek wyniósł prawie 12% –
obie wielkości porównane do analogicznych okresów w roku ubiegłym), głównie z powodu zbycia spółki Alwernia (sprzedaż nastąpiła w I II kw. ub. r.). Spadek kosztów własnych sprzedaży wyniósł blisko 14% (w całym półroczu –
ponad 16%). Marża EBITDA (znormalizowana) wyniosła w II kwartale 2014 r. 19,2%, o 5,1 p.p. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – tak istotna poprawa rentowności odzwierciedla efekty restrukturyzacji prowadzonej w Grupie.

Grupa w drugim kwartale dokonała przedterminowej spłaty obligacji złotowych w kwocie nominalnej 160 mln złotych. Pomimo spłaty zadłużenie Grupy pozostaje wciąż na stosunkowo wysokim poziomie wynoszącym 1.
166 mln złotych.

Nowe inwestycje
- Pierwsze półrocze 2014 roku to kolejny okres, kiedy odnotowujemy zyski, a wskaźniki efektywności ulegają poprawie. Oznacza to, że konsekwentna, realizowana już trzeci rok, restrukturyzacja Grupy daje pozytywne efekty. Skala wyzwań, a przede wszystkim konieczność redukcji wciąż wysokiego zadłużenia oraz dalszej poprawy konkurencyjności, wymuszają kontynuację programu restrukturyzacji. Od jego powodzenia zależeć będzie realizacja ambitnych planów Grupy, czyli nowych inwestycji i ekspansji na rynki zagraniczne - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes Zarządu Ciech.

Źródło: Grupa Chemiczna Ciech

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ