Partner serwisu
28 sierpnia 2014

Technologia regeneracji sorbentu wapniowego

Kategoria: Innowacje i nauka

Technologia opracowana przez Politechnikę Wrocławską pozwala na regenerację sorbentu wapniowego, a tym samym na jego ponowne użycie do wychwytywania CO2 w kolejnych cyklach.
 

Technologia regeneracji sorbentu wapniowego

Dwie metody
Technologia regeneracji sorbentu wapniowego zawiera dwie metody. Pierwsza to regeneracja przy użyciu wody druga pary wodnej. Proces regeneracji prowadzony jest w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim stężeniu gazów.
Obie metody mogą wykorzystywać do regeneracji gaz bogaty w CO2. Regeneracja sorbentu może być przeprowadzana po procesie kalcynacji lub karbonatyzacji. Badania wykazy, że sorbent można regenerować po każdym cyklu, lecz najbardziej wydajna jest regeneracja powyżej 8 cyklu pętli procesu wychwytu CO2 w zależności od stosowanej metody oraz rodzaju sorbentu. Technologia pozwala na zwiększenie co najmniej dwukrotnie ilości wychwytu CO2 przez sorbent po kilku, kilkunastu cyklach jego użycia.

Zalety technologii
Przeprowadzono testy z zawartością siarki w gazie wynoszącą 1500 ppm. Nie odnotowano pogorszenia procesu regeneracji sorbentu wapniowego. Sorbent wychwytuje te same ilości CO2 niezależnie od zanieczyszczenia oczyszczanego gazu siarką. Główną zaletą technologii jest oszczędność sorbentu wapniowego w procesie wychwytu CO2, dzięki procesom regeneracji i możliwości jego ponownego użycia. Przekłada się to bezpośrednio na redukcję kosztów wychwytu CO2.

Technologia została zwalidowana w skali laboratoryjnej na kilku sorbentach wapniowych. Wyniki są powtarzalne.

Źródło: Politechnika Wrocławska

Fot. photogenica

Kontrakt: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej t.marciniszyn@wctt.pl 71-320-41-95 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ