Partner serwisu
04 czerwca 2024

Mniejsze straty i większe wyzwania Puław

Kategoria: Aktualności

W I kwartale 2024 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 902 mln zł (1 229 mln w IQ 2023) i wynik EBITDA w wysokości minus 79 mln zł (minus 253 mln zł w 1Q 2023), przy marży EBITDA minus 8,8% (minus 20,6% w 1Q 2023) i zysku netto minus 146 mln zł (minus 282 mln zł w 1Q 2023).Aktualności - NASK

Mniejsze straty i większe wyzwania Puław

I kwartał 2024 roku to okres utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Popyt na produkty oferowane przez Grupę Kapitałową Puławy pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej Grupy, szczególnie przy dalszym spadku cen kluczowych produktów. Także ceny wszystkich surowców produkcyjnych w raportowanym kwartale odnotowały r/r istotny spadek, który w przypadku głównego surowca, czyli gazu, sięgał 50% (wg notowań TTF). Niższe były również koszty jednostkowe mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla. Spadki te jednak były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej marży EBITDA.

Wyniki pierwszego kwartału wpisują się niestety w trwający od drugiego półrocza 2022 roku negatywny trend. W Grupie Azoty Puławy zabrakło w tym okresie efektywnych działań dostosowawczych do warunków rynkowych. Dziś wyzwaniem jest stabilizacja sytuacji finansowej oraz powrót na drogę rentownej produkcji – uważa Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy Hubert Kamola.

W Segmencie Agro w I kwartale 2024 roku głównymi determinantami wyników była: stabilizacja produkcji i wzrost wolumenów sprzedaży, przy obserwowanym generalnie spadku cen - od produktów, poprzez surowce, na płodach rolnych kończąc.


W I kwartale 2024 roku ze względu na wyższą aktywność zakupową odbiorców, nastąpił wzrost sprzedaży głównie nawozów azotowych r/r (o ok. 36%). Dopiero pod koniec kwartału pojawił się sezonowy typowy wzrost zainteresowania produktami segmentu. Negatywny wpływ na sytuację na rynku nawozów miał kontynuowany od wielu miesięcy trend spadkowy cen płodów rolnych oraz presja wywołana konkurencyjnym importem nawozów spoza UE, zarówno pod względem cenowym, jak i wolumenowym z racji wzrostu dostępnej na rynku ilości nawozów. W Segmencie Agro nastąpił istotny spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego, który w części zrekompensował spadek cen produktów, jednak nie pozwolił na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu.


W obszarze produktów nienawozowych ceny większości wyrobów były niższe r/r, a największe spadki dotyczyły NOXy®, Pulnox® i mocznika na cele techniczne. W styczniu 2024 roku Grupa Azoty Puławy, uwzględniając uwarunkowania rynkowe oraz kosztowe, wznowiła produkcję melaminy na jednej instalacji.

Wypracowana w I kwartale 2024 roku EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 74 mln zł (minus 175 mln zł w 1Q 2023).

Segment Tworzywa

Europejski rynek charakteryzował się słabą koniunkturą gospodarczą, która w warunkach nasilających się napięć geopolitycznych, wpływała negatywnie na nastroje zakupowe konsumentów. Ograniczenia logistyczne, spowodowane atakami na Morzu Czerwonym, wpływały na niższy i opóźniony import PA6 i pochodnych z Azji, co powodowało krótkotrwały wzrost zapotrzebowania na produkty europejskich producentów. Realny popyt w Europie z sektorów podstawowych zastosowań produktów segmentu utrzymywał się jednak na niskim, chociaż stabilnym poziomie.


Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową w I kwartale 2024 roku produkcja kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy nie została wznowiona.

W I kwartale 2024 roku wynik EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtował się na poziomie minus 17 mln zł (minus 50 mln zł w 1Q 2023).

źródło: Grupa Azoty PUŁAWY
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ