Partner serwisu
18 marca 2024

Polski Kongres Klimatyczny 2024: Łącząc siły dla zrównoważonej przyszłości

Kategoria: Aktualności

Przejście na bardziej zrównoważone i odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej jest kluczowe dla ograniczenia emisji dwutlenku węgla i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Transformacja energetyczna stanowi więc nieodłączną część strategii mających na celu osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji i ochroną środowiska naturalnego.

„W Goldbeck Solar jesteśmy świadomi zmian klimatycznych, których już wszyscy doświadczamy i głęboko wierzymy, że możemy te zmiany zahamować, dla lepszej przyszłości naszej planety i poprawy komfortu życia. Wymaga to dużych nakładów pracy i jeszcze większych inwestycji, które całkowicie zmienią podejście do wytwarzania energii. Już dzisiaj możemy myśleć nad zasilaniem fabryk energią z własnych źródeł wytwórczych, które nie wymagają zewnętrznych linii przesyłowych, możemy też łączyć rolnictwo z wytwarzaniem energii. Wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne mogą bez przeszkód koegzystować z lokalną fauną i florą. Goldbeck Solar już dziś pracuje nad rozwiązaniami przyszłości, czyniąc świat bardziej zielonym i przyjaznym dla nas wszystkich. Nie tylko redukując CO2, ale również wprowadzając rozwiązania pomagające w wegetacji roślin, czy zapewniające bezpieczeństwo zwierząt i dbające o bioróżnorodność” - podkreśla Maciej Kulawik z Goldbeck Solar.

Rynek stopniowo reaguje na transformację na odnawialne źródła energii (OZE), ale tempo tego procesu może być zróżnicowane w zależności od regionu i specyfiki rynku. W miarę wzrostu świadomości ekologicznej i postępujących regulacji, coraz więcej firm oraz inwestorów skupia się na rozwoju i inwestycjach w sektorze OZE. Jednakże, istnieją pewne wyzwania, takie jak infrastruktura sieciowa czy dostępność technologii, które mogą spowalniać pełną adaptację. Kluczowe jest dalsze wspieranie innowacji, regulacji sprzyjających rozwojowi OZE oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowych, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii i przyspieszenie transformacji energetycznej na skalę globalną. Utrzymanie tempa transformacji energetycznej jest kluczem do osiągnięcia celów klimatycznych, jak podkreśla Kamil Sankowski, Członek Zarządu Polenergii Fotowoltaiki:

„Lokomotywa zielonej transformacji energetycznej w Polsce pędzi pełną parą. Musimy zrobić wszystko, aby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał, że odnawialne źródła energii będą stanowić blisko 30% udziału w polskim miksie energetycznym. Ważną rolę w tym procesie odegrały programy dotacyjne, takie jak: Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Ulga termomodernizacyjna. To dzięki odpowiednim zachętom Polacy przekonali się do energii ze słońca. Dziś w naszym kraju pracuje ponad 1,2 mln mikroelektrowni słonecznych. To napawa dużym optymizmem. Drugim ważnym aspektem jest zatrudnienie w tzw. zielonych branżach. W Polsce do 2030 roku ma powstać aż 300 tys. nowych miejsc pracy. To prawie 4 razy więcej osób niż obecnie pracuje w kopalniach. Polska obrała właściwy dla planety - zielony kurs. Tak trzymać. – ocenia Kamil Sankowski, Członek Zarządu, Polenergia Fotowoltaika.

Edukacja i świadomość społeczna oraz zmiana „mindsetu”, czyli sposobu myślenia lokalnych społeczności, a także budowa nowoczesnych kompetencji zawodowych, dostosowanych do nowych warunków rynkowych, określane są jako kluczowe czynniki wdrażania zmiany. Dlatego tak istotny jest cały rynek produktów edukacyjnych. Jednym z partnerów Kongresu jest Global Wind Consulting, firma z branży edukacyjnej, której Prezes, Mariusz Cnota, zdecydował się wystąpić w panelu Kongresu:

"Cieszymy się, że możemy wziąć udział w wydarzeniu tej rangi. Naszym zdaniem warto wiedzieć, gdzie świat zmierza i z jakim niewygodami trzeba będzie się mierzyć w niedalekiej przyszłości. W życiu można być biernym, można być miernym, ale na wiarę też są potrzebne siły i czas, które można spożytkować w inny sposób z korzyścią dla siebie i ogółu. Warto działać."

Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga elastyczności, adaptacyjności i ciągłego monitorowania zmian na rynku. Firmy powinny stale analizować trendów związanych z zieloną transformacją, reagować na zmieniające się przepisy i technologie oraz angażować się w dialog z interesariuszami. Oznacza to dla biznesu konieczność inwestowania w innowacje, zrównoważone praktyki biznesowe oraz rozwój strategii długoterminowych, które uwzględniają kwestie środowiskowe i społeczne. Wdrażanie zielonej transformacji może zapewnić firmom konkurencyjną przewagę, poprzez zwiększenie efektywności, redukcję kosztów operacyjnych oraz lepsze dostosowanie do zmieniających się oczekiwań klientów i regulacji rynkowych. Jednym z Partnerów tegorocznej edycji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest EDP Energia Polska, dostawca rozwiązań fotowoltaicznych dla biznesu:

„Świat się zmienia na naszych oczach. Zrównoważony rozwój nie jest już tylko postulatem, a powszechnie stosowaną strategią biznesową i trendem, który wpływa na decyzje firm i konsumentów. Jako część globalnej grupy EDP, światowego lidera w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, znajdujemy się w awangardzie tych zmian. Dostrzegamy, że zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorców zieloną energią, szczególnie fotowoltaiką, stale rośnie. Jest to nie tylko o odpowiedź na nowe przepisy ESG czy oczekiwania klientów, ale również kwestia niższych rachunków za prąd czy dostępu do elastycznych modeli finansowania inwestycji. Jednakże nierzadko przeszkodą w rozwoju OZE okazują się być bariery formalne czy krajowa infrastruktura energetyczna. Żeby odpowiedzieć na te wyzwania i wesprzeć biznes, chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, jakie posiadamy w EDP Energia Polska. Od 2020 roku jesteśmy stałym elementem polskiej transformacji energetycznej i wierzymy, że wraz Polskim Kongresem Klimatycznym możemy przyspieszyć zmiany na lepsze” – podkreśla Remigiusz Piwowarski, Dyrektor ds. Rozwoju w EDP Energia Polska.

System ciepłowniczy pełni istotną rolę w sektorze energetycznym poprzez dostarczanie ciepła do budynków i instalacji przemysłowych. Chociaż może być emitentem dwutlenku węgla, szczególnie jeśli opiera się głównie na spalaniu paliw kopalnych, coraz więcej systemów ciepłowniczych stawia na bardziej ekologiczne źródła energii, takie jak biomasę, geotermię czy ciepło odpadowe, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Odpowiedzialne podejście charakteryzuje Veolię, która inwestuje w rozwiązania korzystne dla środowiska. Jak podkreśla Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term

„Misją Veolii w Polsce jest odnawianie zasobów świata poprzez dbanie o środowisko. Od 2019 roku Veolia term realizuje projekty dekarbonizacyjne oraz poprawiające efektywność należących do nas zakładów. To element strategii Veolii, która zakłada całkowite odejście od węgla oraz pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku. W efekcie jej wdrażania m.in. powstają efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których swoją działalność prowadzą spółki z naszej Grupy. W ramach realizowanych procesów dekarbonizacyjnych zmieniamy nasze ciepłownie, a nasze projekty prowadzimy wspólnie z partnerami z samorządów oraz z uwzględnieniem synergii z innymi przedsiębiorcami. Rozwiązania szyte na miarę, stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz szeroki wymiar współpracy przynoszą korzyści środowiskowe nie tylko bezpośrednio zaangażowanym w nią podmiotom, lecz przede wszystkim mieszkańcom. Dekarbonizacja ciepłowni zmniejsza wpływ na środowisko i zwiększa bezpieczeństwo dostaw czystszego ciepła. Opierając się na naszych kompetencjach z szeroką ofertą energetyczną wychodzimy też poza nasze zakłady i realizujemy innowacyjne projekty łączące różne możliwości produkcji energii opartej o OZE.”

Nauka i technologie a transformacja

Instytuty badawcze i podmioty naukowe odgrywają kluczową rolę w zielonej transformacji, ponieważ generują innowacje, rozwijają nowe technologie oraz prowadzą badania nad zrównoważonymi rozwiązaniami energetycznymi i ochroną środowiska. Ich wkład pozwala na rozwój efektywniejszych i bardziej ekologicznych metod produkcji, transportu i wykorzystania energii, co ma bezpośredni wpływ na biznes poprzez stymulowanie innowacyjności, poprawę wydajności oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Jak podkreśla Sebastian Bykuć z KEZO Centrum Badawczego PAN, Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Kongres Klimatyczny jest doskonałym forum wymiany informacji i doświadczeń w tematyce zmian klimatu i jest jednym z niewielu miejsc gdzie do tego tematu podchodzi się interdyscyplinarnie:

„Ta interdyscyplinarność jest szeroko propagowana przez Centrum Badawcze KEZO i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. W KEZO i w naszych projektach pokazujemy, że zmian klimatu nie zatrzyma technologia bez akceptacji społecznej, a społeczeństwo nie będzie w stanie zaimplementować nowych rozwiązań bez racjonalnego systemu finansowania i wsparcia. Udział w Kongresie Klimatycznym jest doskonałą okazją do kontaktów z przedstawicielami biznesu, instytucjami publicznymi i aktywistami do zrozumienia wielu punktów widzenia i zintegrowania wysiłków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ale również adaptacji do zmiany warunków.”

Współpraca między instytucjami badawczymi a sektorem prywatnym umożliwia transfer wiedzy i technologii, co przyspiesza adaptację nowych rozwiązań przez przedsiębiorstwa i wspiera ich dążenia do zrównoważonego rozwoju. Katarzyna Iwińska reprezentująca Sieć Badawczą Łukasiewicz/ITECH i Collegium Civitas, bada możliwość implementacji niskoemisyjnego wodoru w polskim systemie energetycznym

„Obecnie, gdy troska o środowisko i dążenie do zrównoważonego rozwoju określają nasze dalsze działania w przyszłości, technologie wodorowe ukazują się jako niezwykle obiecująca i całkiem realna droga do energetycznej transformacji. Chcemy pokazać, że Polska może stawić czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, jednocześnie umacniając swoją pozycję innowacyjnego lidera. Polska jest obecnie jednym z ważniejszych producentów wodoru w Europie, ale wyzwaniem jest produkcja niskoemisyjnego wodoru. Założenia Polityki Energetycznej Polski oraz Polskiej Strategii wodorowej do roku 2030 oznaczają wprowadzenia nowych technologii, które wymagają obecnie ogromu przygotowań i współpracy biznesu, nauki, samorządów i rządu… Wspólna praca nad rozwojem i implementacją niskoemisyjnego wodoru w polskim systemie energetycznym jest nie tylko odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne, ale również otwiera drzwi do nowych możliwości ekonomicznych i technologicznych w gospodarce wodorowej w Polsce. Podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego będziemy omawiali Strategię, która obejmuje zarówno techniczne aspekty bezpieczeństwa technologii wodorowych, jak i działania komunikacyjno-społeczne. Zapraszamy na interdyscyplinarny dialog, który jest kluczowy dla zrozumienia i pokonania barier w akceptacji społecznej, a także dla zapewnienia, że bezpieczeństwo technologii będzie zawsze na pierwszym planie w procesie ich rozwoju i wdrażania.”

Komunikowanie projektów poprzez platformę jaką tworzy Kongres istotne jest również dla WiseEuropa:

"WiseEuropa po raz kolejny ma zaszczyt angażować się w Polski Kongres Klimatyczny. Jako organizacja pozarządowa prowadząca badania m.in w zakresie dekarbonizacji przemysłu czy nowoczesnych technologii dekarbonizacji, z przyjemnością korzystamy z okazji spotykania się z innymi interesariuszami w celu zapewnienia, że nasze analizy pokrywają wszystkie istotne aspekty związane z dekarbonizacja energetyki i szerzej - całej polskiej gospodarki, zgodnie z regulacjami europejskimi. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej – zauważa Krzysztof Fal, Dyrektor Rozwoju Programu, WiseEuropa  - w następnych miesiącach WiseEuropa planuje stworzyć przestrzeń do dyskusji oraz wesprzeć starania Polski do objęcia prezydencji."

Trudne decyzje sektora przemysłowego

Udział przemysłu i branży budowlanej w transformacji energetycznej jest istotny, ponieważ są one odpowiedzialne za znaczną część zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej w tych sektorach może przyczynić się do znaczącej redukcji emisji i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo, inwestowanie w zielone technologie oraz praktyki budowlane może generować oszczędności, stymulować innowacje oraz tworzyć nowe miejsca pracy, co przyspiesza transformację ekologiczną i wspiera rozwój gospodarczy. Problem polega na tym, że tego typu rozwiązania są zwykle droższe.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ