Partner serwisu
20 sierpnia 2014

Grupa Azoty: Plany na ochronę środowiska

Kategoria: Z życia branży

Poszczególne spółki Grupy Azoty nie tylko inwestują znaczne środki w ochronę środowiska, ale też oferują produkty o wielkim znaczeniu dla ekologii. W zintegrowanym raporcie Grupy za 2013 r. przedstawiono plany na 2014 r. w zakresie ochrony środowiska.

Grupa Azoty: Plany na ochronę środowiska

Grupa Azoty S.A.

- Budowa turbiny niskoprężnej. Kontynuacja zadania z 2013 r. Optymalizacja kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

- Zakup i montaż układu kompaktowania odpadowych pyłów katalizatora żelazowo-chromowego. Zakup i montaż układu kompaktora wraz z układem dozowania i odbioru pyłów. Wykonanie instalacji elektrycznej, pomiarowej i oświetleniowej.
- Remont agregatów olejowych pras filtracyjnych. Wymiana zużytych podzespołów oraz dopuszczenie układu ciśnieniowego, oczyszczenie zbiornika olejowego.

- Budowa nowego rurociągu ścieków z Pompowni P1 do Zakładu Oczyszczania Ścieków Tarnowskich Wodociągów.
Opracowanie projektu technicznego, a następnie realizacja nowego rurociągu ścieków wykonanego z rur polietylenowych układanych bezpośrednio w gruncie.

- Opracowanie i zamówienie serii gadżetów firmowych wykonanych z produktów ekologicznych. Opracowanie serii gadżetów firmowych wykonanych z produktów ekologicznych (papier/ karton z recyklingu, plastik z recyklingu, drewno, bambus, korek, inne) w celu wykorzystania ich podczas eventów i akcji proekologicznych, w które angażuje się Grupa Azoty S.A

Grupa Azoty ZAK

- Remont kanalizacji przemysłowej w polu I/M na długości ok. 69 mb (Wydział o czyszczalni i Kanalizacji). Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków.

- Modernizacja punktu przeładunku amoniaku (Wydział Amoniaku). Zabezpieczenie punktu załadunku poprzez budowę tacy wyposażonej w studnię zbiorczą pod stanowiskami załadowczymi amoniaku i wody amoniakalnej do autocystern/ cystern kolejowych.

Grupa Azoty Puławy

- Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach OP-215 nr 4 i 5. Ograniczenie poziomu emisje NOx z K4 i K5 poniżej 200 mg/m.
- Modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła nr 4. Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie
zużycia węgla, a tym samym emisji zanieczyszczeń.
- Modernizacja układu pomp P1, P2,P3 filtrów i rurociągów roztworowych na linii III Instalacji Saletry Amonowej. Modernizacja układu pozwoli na zredukowanie liczby urządzeń, wymianę starych konstrukcyjnie i awaryjnych pomp na nowy, wydajny, ograniczający emisję ścieków i liczbę przestojów. Planowany efekt to: zmniejszenie zrzutu ładunków ściekowych, poprawa ciągłości ruchu instalacji, poprawa wskaźników pracy Instalacji Saletry Amonowej oraz poprawa warunków pracy.
- Dostosowanie stacji rozładunkowych kwasu siarkowego, ługu sodowego i załadunkowej cykloheksanonu do
wymogów Transportowego Dozoru Technicznego. Modernizacja pozwoli na wyeliminowanie ryzyka skażenia gleby.
- Wymiana aparatów (osuszacze oraz wyparki) stacji zimna E-94. Hermetyzacja procesu produkcyjnego pozwoli
na wyeliminowanie ewentualnych emisji amoniaku.
- Modernizacja biologicznych podczyszczalni ścieków. Czyszczenie i wymiana zużytych elementów oczyszczalni, pozwoli poprawić wydajność procesu.

- Remonty cystern i taboru samochodowego. Planowany efekt to zmniejszenie emisji spalin i płynów samochodowych.

Grupa Azoty Police

- Zastąpienie pary 0,8 MPa zasilającej stacje wyparne instalacji kwasu fosforowego parą 0,3 MPa poprawiające gospodarkę parową w Grupie Azoty Police.

- Przebudowa stanowiska rozładunku autocystern z siarką – prace związane z hermetyzacją procesu rozładunku.
Obecnie autocysterny z siarką opróżnia się przy pomocy węża elastycznego bezpośrednio do zbiornika dołowego.
Przebudowa wprowadzi nowe standardy poprzez zastosowanie szybkozłączy, złączy zrywnych, trapu oraz spowoduje hermetyzację procesu. Zapobiegnie to miejscowej emisji siarki przy rozładunku, poprawiając stan BHP
na stanowisku pracy.

- Zakup i budowa instalacji drugiego młyna walcowego 63-7. Sukcesywna wymiana młynów Raymonda na młyny nowego typu (młyny walcowe) ograniczy emisję pyłów do atmosfery oraz poziom hałasu. Przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia wskaźnika CF tzw. śladu węglowego – ekwiwalentnego równoważnika CO2 liczonego dla całego cyklu życia produktu w odniesieniu do wielkości produkcji.

 

Źródło i fot. Grupa Azoty

 
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ