Partner serwisu
23 listopada 2023

CIOP - PIB nagrodził Liderów Bezpiecznej Pracy. Poznajmy laureatów

Kategoria: Aktualności

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy już po raz 25 wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się 15 listopada 2023 r. w Zamku w Gniewie podczas XXVI dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Cyfrowa era - możliwości i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa pracy”.

CIOP - PIB nagrodził Liderów Bezpiecznej Pracy. Poznajmy laureatów

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które powstało już w 1998 r. przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy 180 przedsiębiorstw (głównie dużych).

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest miejscem dla najlepszych, najbardziej ambitnych w sferze bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw – podkreśla dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Wysokie wymagania regulaminu Forum pozwoliły na zebranie takiego właśnie grona. Obecnie Forum Liderów tworzy  aż 180 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy w Polsce. Co jednak warte podkreślenia każdego roku z roku na rok liczba członków Forum Liderów rośnie.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

W gronie Liderów Bezpiecznej Pracy najwyższe uznanie należy się członkom wyróżnionym Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. W tym roku Złote Karty otrzymali: Delpharm Poznań Spółka Akcyjna, ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal, Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, Huta Bankowa Sp. z o.o., Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Jabil Poland Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ORLEN S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddział Elektrownia Bełchatów, Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy oraz Zespół Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Podczas gali Srebrne Karty Lidera Bezpiecznej Pracy odebrali: Enea Bioenergia Sp. z o.o. Faraone Poland Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku .

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Wśród laureatów Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy znaleźli się:  CIECH S.A., Dell Products (Poland) Sp. z o.o., ISS Facility Services Sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Siemens Healthcare sp. z o.o. oraz Xylem Lowara Vogel Polska Sp. z o.o.

Forum Liderów - nominacje

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas uroczystości wręczono nie tylko Karty, ale również nominacje dla nowych członków Forum Liderów. W tym roku nominacje odebrały: DUON Dystrybucja, Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o., Lubelski Węgiel Bogdanka, Lüttgens Polska Sp. z o.o., PERN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Santander Bank Polska oraz Visscher-Caravelle Poland.

O Forum Liderów

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego od 1998 r., należą przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce działalności gospodarczej oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Jako członkowie Forum, przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie obszaru bhp i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia - Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena przeprowadzana jest w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, który powołał do życia Forum Liderów, jest jedyną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Dlatego elementem oceny jest też współpraca członków Forum Liderów z CIOP-PIB, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy.

Przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów wyróżnia także dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji swojej kadry i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważnym elementem oceny jest też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć równie istotnym obszarem oceny, jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy powinni bowiem nie tylko skupiać się na tzw. własnym podwórku, czyli bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale oddziaływać także na podwykonawców i otoczenie społeczne. Oczekuje się od nich również upowszechniania w mediach tematyki bezpieczeństwa pracy oraz wyników prowadzonych działań profilaktycznych. 

Każdego roku członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy poddają się ocenie aplikując o wyróżnienia w postaci Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy. Wyróżnienia są wręczane podczas uroczystej gali towarzyszącej dorocznej  konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. W tym roku konferencja pt. „Cyfrowa era - możliwości i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa pracy” była elementem polskiej edycji europejskiej kampanii europejskiej „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym 2023-2025”.

***

Działalność Forum Liderów jest koordynowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” (zadanie nr 7.ZS.09 pn. „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez organizowanie funkcjonowania struktur sieciowych CIOP-PIB”), finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

Wszystkim laureatom i nominowanym gratulujemy!

źródło: CIOP-PIB
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ