Partner serwisu
27 września 2023

Klucz Sukesu dla Agnieszki Gajek

Kategoria: XXII Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

Klucz Sukcesu to wyróżnienie przyznawane przez Wydawnictwo BMP we współpracy z Kapitułą osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego przemysłu. Podczas XXII Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastrutura krytyczna, statuetkę otrzymała dr Agnieszka Gajek. Laudację wygłosił Pior Grobelny.

Klucz Sukesu dla Agnieszki Gajek

Statuetka "Klucz Sukcesu" w tym roku podczas XXII Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastruktura krytyczna trafiła do Agnieszki Gajek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwoweo Instytutu Badawczego za istotny wkład w podnoszenie wiedzy o bezpieczeństwie procesowym w przemyśle oraz prace na rzecz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Laudację wygłosł Piotr Grobelny, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokity SA, laureat te nagrody.

Wyróżnienie wręczył Adam Grzeszczuk, właściciel BMP wspólnie z prof. Adamem Markowskim - przewodniczącym Kapituły Klucza Sukcesu, dr Andrzejem Kozakiem oraz dr Andrzejem Biskupskim - laureatami tej nagrody.

Laudacja

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie mnie przypadł przywilej wygłoszenia laudacji.

Kluczem Sukcesu honorujemy znaczące osiągnięcia i dokonania w działalności na rzecz bezpieczeństwa przemysłu chemicznego.

Tegoroczna laureatka, już Państwo wiedzą, że jest to kobieta, to poważna osoba, w poważnym temacie poważnych awarii. Niedościgły promotor kultury bezpieczeństwa, przyjaciel polskiej chemii.

Jest wieloletnim ekspertem współpracującym z wieloma instytucjami państwowymi w tym z kilkoma ministerstwami oraz z zakładami przemysłowymi. Współpraca ta dotyczy różnych aspektów związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym, w szczególności klasyfikacji substancji niebezpiecznych i kwalifikacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Pracownik naukowy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) od 2012 r. na stanowisku kierownika Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, a od  2015 r. dr członek Rady Naukowej CIOP-PIB.

Działalność naukowa laureatki dotyczy kwestii zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków w zakładach stwarzających duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jak również w zakładach niesevesowskich.

Od 2008 r. jest wykładowcą problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Dzięki jej zaangażowaniu polski przemysł chemiczny ma kilkuset specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego. Profesjonalistka, która przywiązuje szczególną uwagę w sposób prezentacji swoich wykładów, co zaowocowało wyróżnieniami tytułem Wykładowcy roku m.in. w 2015, 2016, 2017, 2019.

W 2011 r. była członkiem krajowej grupy roboczej ds. projektu Dyrektywy Seveso III z ramienia CIOP-PIB, następnie w 2015 r. członkiem grupy przygotowującej implementację Dyrektywy Seveso III do polskiego prawa.

Od 2018 r. reprezentuje Polskę w European Federation of Chemical Engineering (EFCE) Working Party on Loss Prevention (the representative of the Polish Association of Chemical Engineers to the Loss Prevention and Safety Promotion WP).

Od lutego 2022 r. laureatka jest zastępcą członka Rządowej Grupy Interesów (GIG) Komitetu Doradczego KE ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) oraz zastępcą członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA).

Od listopada 2021 do kwietnia 2022 była zaangażowana w aktywność związaną z działaniami na rzecz braku dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Przewodnicząca zespołu przygotowującego Plan równości płci w latach 2021-2022.

Na koniec chciałbym przytoczyć słowa Deana Karnazesa  z książki Ultramaratończyk. Poza Granicami wytrzymałości „Jeśli nie możesz biec, idź. Jeśli nie możesz iść, czołgaj się. Rób to co musisz zrobić. Idź do przodu i nigdy, przenigdy się nie poddawaj”.

Szanowni Państwo, za krzewienie kultury bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym Kapituła postanowiła przyznać Klucz Sukcesu 2023 Pani dr Agnieszce Gajek.

Składam serdeczne gratulacje!

***

Honorowym Gospodarzem XXII Konferencji Naukowo-Technicznej "Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastruktura Krytyczna", która odbywa się 26-27 września br. we Wrocławiu jest PCC Rokita SA. Organizatorem – firma BMP, wydawca m.in. magazynu: "Chemia Przemysłowa", "Energetyki Cieplnej i Zawodowej" i portalu: www.kierunekCHEMIA.pl, kierunekENERGETYTKA.pl

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ