Partner serwisu
06 lipca 2022

Patronat Honorowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Kategoria: XXI Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej objął Patronatem Honorowym XXI Konferencję Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, która odbędzie się 29-30 września 2022 r. w Krakowie.

Patronat Honorowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ochrony przeciwpożarowej, a także przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Ta zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja ratownicza stawia do dyspozycji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 30 tysięcy strażaków. Większość z nich pełni służbę w systemie zmianowym, zapewniając nieprzerwaną gotowość sił i środków skoncentrowanych w 507 jednostkach ratowniczo-gaśniczych, z których 502 funkcjonują w 335 komendach powiatowych (miejskich) PSP, a pozostałych 5 w każdej ze szkół przygotowujących kadry na potrzeby formacji. Strukturę PSP, ściśle zharmonizowaną z obowiązującym ustrojem administracyjnym państwa, uzupełnia 16 komend wojewódzkich oraz Komenda Główna PSP, stanowiąca aparat pomocniczy i urząd obsługujący komendanta głównego. W układzie pionowym struktura ta podlega zasadom zespolenia administracji na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Obszerną i bardzo zróżnicowaną sferą działalności Państwowej Straży Pożarnej jest organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych. Realizując swoje ustawowe zadania w zakresie prewencyjnym, PSP prowadzi rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych i przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym. Za ten obszar zadaniowy odpowiada elitarny pion formacji, liczący ponad 750 osób.

Szczególnie istotnym obszarem działalności PSP w kontekście występujących zagrożeń dla ludzi i środowiska, jest przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. PSP pełni w tym obszarze istotną funkcję w związku z prowadzeniem czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz działań ratowniczych. Uzyskiwany poziom bezpieczeństwa jest wynikiem wspólnych, synergicznych wysiłków wielu podmiotów, w tym prowadzących i kierujących zakładami o dużym (tzw. ZDR) oraz zwiększonym (tzw. ZZR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Systematycznie wzrastająca liczba zakładów (470 – w 2021 r., w tym 196 ZDR i 274 ZZR) powoduje, że stopień zaangażowania organów PSP w proces zapewnienia bezpieczeństwa jest coraz większy. Pomimo ograniczeń związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju i realizowaniem zadań w szczególnych warunkach, w ubiegłym roku PSP przeprowadziła ogółem 422 kontroli w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Na 356 skontrolowanych zakładów stwarzających zagrożenie (140 ZDR 181 i 175 ZZR), w przypadku 103 z nich (58 ZDR, 45 ZZR) ujawniono nieprawidłowości w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Odnosiły się one do:

  • zgłoszenia – 33 zakładów (27 ZDR, 6 ZZR);
  • programu zapobiegania awariom (PZA) – 23 zakładów (17 ZDR, 6 ZZR);
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem (SZB) – 37 zakładów (31 ZDR, 6 ZZR);
  • wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (WPOR) – 20 zakładów;
  • raportu o bezpieczeństwie (RoB) – 21 zakładów;
  • częstotliwości wymaganych ocen, analiz i ćwiczeń sprawdzających – 5 zakładów (3 ZDR, 2 ZZR).

 

Podczas jubileuszowej XX konferencji „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych” zorganizowanej w dniach 28-29 września 2021 r. w Łodzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej została uhonorowana Kluczem Sukcesu za służbę na rzecz ochrony bezpieczeństwa zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

 

Organizatorem XXI Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych jest firma BMP, wydawca m.in. czasopisma "Chemia Przemysłowa" i portalu kierunekCHEMIA.pl. Gospodarzem Honorowym została Grupa Azoty S.A. A Partnerami Branżowymi PKN ORLEN i PCC Rokita.

Więcej informacji o wydarzeniu TUTAJ.

 

źródło: KG PSP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ