Partner serwisu
21 stycznia 2022

Politechnika Łódzka Patronem Merytorycznym

Kategoria: XXVIII Sympozjum CHEMIA 2022

Politechnika Łódzka objęła Patronatem Merytorycznym XXVIII Sympozjum CHEMIA 2022, która odbędzie się 25-26 stycznia w Płocku.

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry.

Jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracujemy z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzimy badania naukowe na europejskim poziomie, tworzymy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

 

TRANSFER NAUKI DO PRZEMYSŁU

Od wielu lat w Politechnice Łódzkiej realizowana jest polityka zarządzania własnością intelektualną, która skoncentrowana jest na efektywnym transferze innowacyjnych technologii do gospodarki oraz osiąganiu korzyści finansowych z wykorzystania dóbr niematerialnych.

Wypracowane oraz ciągle doskonalone w Politechnice mechanizmy komercjalizacji uczelnianych rozwiązań umożliwiły skuteczne urynkowienie wielu prac B+R, poprzez ich sprzedaż albo udzielenie licencji na ich wykorzystywanie. Nasza uczelnia z sukcesem transferuje również nowatorskie rozwiązania do biznesu poprzez zakładanie spółek typu spin-off, inicjując oraz wspierając w ten sposób ideę przedsiębiorczości wśród nauczycieli akademickich, doktorantów oraz studentów.

Naukowcy Politechniki Łódzkiej są twórcami wielu nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań na światowym poziomie, czego potwierdzeniem są zdobyte na prestiżowych wystawach liczne medale i wyróżnienia. Liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych na nie patentów zapewniła uczelni miejsce w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni. PŁ w sposób aktywny nawiązuje relacje biznesowe, dzięki czemu może pochwalić się licznymi umowami z firmami o globalnym zasięgu, sektora dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, uczestniczy także w klastrach technologicznych, co pozwala lepiej wykorzystać potencjał naukowy uczelni i jednocześnie wzmocnić rozwój i konkurencyjność gospodarki.

 

WYSOKA POZYCJA W RANKINGACH

W ostatnim roku Politechnika Łódzka została sklasyfikowana w czterech najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. Znalazła się w gronie 23 uczelni polskich w rankingu Times Higher Education World University Ranking, wśród 19 polskich szkół wyższych w QS World University Ranking oraz wśród 37 polskich uczelni uwzględnionych w rankingu US News Best Global Universities Ranking, a w rankingu Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects została ujęta w dwóch kategoriach – Biotechnology i Mechanical Engineering.

Ponadto w 2021 roku Politechnika Łódzka została po raz pierwszy sklasyfikowana w rankingu THE Impact, który uwzględnia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Debiut uczelni był udany – w zestawieniu światowym za działania na rzecz realizacji celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca PŁ znalazła się w wysokim przedziale 201-300.

 

PROGRAMY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

Politechnika Łódzka prowadzi wiele prac badawczych w międzynarodowych zespołach. Uczelnia aktywnie włącza się w realizację projektów w ramach Programów Ramowych Wspólnoty Europejskiej, a także programu HORYZONT 2020, będących największymi, europejskimi mechanizmami finansowania badań i rozwoju. Uczelnia zajmuje czołowe miejsce w kraju wśród wszystkich instytucji aplikujących do programów międzynarodowych ze źródeł europejskich, co stawia Politechnikę Łódzką w czołówce polskich jednostek naukowo-badawczych.

Politechnika realizuje również projekty w ramach innych programów zarówno krajowych jak i międzynarodowych finansujących badania podstawowe, aplikacyjne oraz prace rozwojowe. Jako dobry przykład warto wskazać Polsko-Singapurski Program Badawczy oraz programy krajowe Narodowego Centrum Nauki, a także projekty z programów strategicznych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnia wspiera naukowców w pozyskiwaniu środków finansowych na naukę m.in. przez działania Centrum Obsługi Projektów oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla najbardziej aktywnych zespołów naukowych, poprzez realizowanie wewnątrzuczelnianych konkursów o Nagrodę JM Rektora czy przyznawanie stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego dla najbardziej obiecujących naukowców.

 

ROZWÓJ ZAWODOWY

Wraz ze zmianą potrzeb otoczenia zewnętrznego uczelnia wciąż doskonali system kształcenia. W nauczaniu wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki zdobywania wiedzy, m.in. Project Based Learning, Case Teaching, Flipped Education czy metody e-learning. Dla naszych studentów i pracowników stworzyliśmy Design Thinking Lab, miejsce kreatywnego myślenia, w którym osoby z różnych wydziałów i kierunków mogą współpracować nad projektami łączącymi wiele, na pozór odległych dziedzin. Na każdym wydziale powstały pracownie aktywnej dydaktyki, gdzie realizowane są zajęcia projektowe.

Uczelnia dba, aby studenci zetknęli się podczas studiów z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. Służą temu m.in.: praktyki w kraju i za granicą, wizyty studyjne, dni otwarte dla firm, wykłady i zajęcia prowadzone u przyszłych pracodawców. Chcemy, aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach mogą odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich: komunikacji, kreatywności, inicjatywy, elastyczności, współpracy w grupie czy zarządzania czasem. Kształcenie na PŁ to zaangażowanie w dalszy rozwój jednostek wybitnych. Sprzyjają temu nowatorskie programy, takie jak E²TOP (Excellence in Engineering: Talents in Research with Opportunities Programme), który jest propozycją dla studentów planujących rozwijać własne projekty badawcze w międzynarodowym środowisku.

 

Organizatorem XXVIII Sympozjum CHEMIA 2022 jest firma BMP, wydawca m.in. czasopisma "Chemia Przemysłowa" i portalu kierunekCHEMIA.pl. Gospodarzem Honorowym został PKN ORLEN S.A.

Więcej informacji o wydarzeniu TUTAJ.

 

źródło: Politechnika Łódzka
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ