Partner serwisu
06 kwietnia 2021

Roszczenia wykonawcy inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe i zamienne, przedłużona realizacja

Kategoria: Webinarium BMP: Roszczenia wykonawcy inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe i zamienne, przedłużona realizacja

Choć dokumentacja opisująca przedmiot umów dotyczących realizacji inwestycji energetycznych jest zwykle bardzo obszerna, to jednak w większości przypadków konieczne okazuje się wykonanie szeregu prac dodatkowych lub zamiennych, niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania. Konieczność ich wykonania wiąże się natomiast z poniesieniem dodatkowych kosztów przez wykonawcę oraz często skutkuje wydłużeniem realizacji umowy, co również samo w sobie generuje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy.

Roszczenia wykonawcy inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe i zamienne, przedłużona realizacja
W naszym webinarium odpowiemy na następujące pytania:
• Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych? 
• Jakie roszczenia finansowe przysługują wykonawcy w związku z koniecznością realizacji umowy w czasie przedłużonym? 
• Czy wykonawca jest uprawniony do sądowego dochodzenia przedłużenia czasu na ukończenie inwestycji? 
• W jaki sposób wykonawca może dochodzić swych roszczeń wobec zamawiającego? 
• Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie realizacji umowy?
 
Webinarium skierowane jest do:
• Kadry zarządzającej,
• Dyrektorów kontraktów i projektów,
• Prawników wewnętrznych,
• Claim managerów.
• Firm wykonujących modernizacje, dostawy oraz usługi w energetyce i ciepłownictwie.

Po webinarium każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów i certyfikat uczestnictwa.

 
Kancelaria JDP specjalizuje się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in. kolejowych, drogowych, mostowych, sieci przesyłowych, obiektów: energetycznych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.  
 
W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych prowadziliśmy kilkadziesiąt precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego. 
 

r. pr. Andrzej Sokołowski

Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP

Ekspert w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych postępowań sądowych i arbitrażowych, dotyczących w szczególności inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, m.in.: dróg szybkiego ruchu, dróg kolejowych, obiektów sportowych, centrów logistycznych i centrów handlowych. Wielokrotnie z sukcesem występował jako pełnomocnik stron zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i przed sądami arbitrażowymi (ICC, KIG, Lewiatan). Doradza wykonawcom i podwykonawcom, a także inwestorom prywatnym w toku realizacji inwestycji budowlanych. Prowadził liczne wielowątkowe postępowania, w tym m.in. procesy sądowe zakończone w 2019 r. ugodami z PKP PLK S.A., na mocy których generalny wykonawca dwóch rewitalizowanych odcinków dróg kolejowych uzyskał ponad 40 milionów złotych.
 

r.pr. Magdalena Krajewska

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Reprezentuje wykonawców w sporach dotyczących roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, oraz kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym. Posiada również doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży energetycznej oraz nowych technologii. Doradza także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów.
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ