Partner serwisu
30 września 2021

NFOŚiGW Patronem Honorowym

Kategoria: XV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

Patronat Honorowy nad XV Kongresem Gopodarki Wodno-Ściekowej, który odbędzie się 12-13 października 2021 r. w Krakowie, objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW Patronem Honorowym

O Patronie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku,
w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali świata, Narodowy Fundusz od ponad 30 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym
i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad
107,8 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 59,9 mld zł stanowiły środki własne,
a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano ponad 110 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
Tel. (+48-22) 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl  

 

O Kongresie

Więcej informacji o XV Kongresie Gospodarki Wodno- Ściekowej, którego organizatorem jest BMP, wydawca m.in. czasopism: "Chemia Przemysłowe", "Energetyka Cieplna i Zawodowa", "Kierunek Spożywczy" oraz portali kierunekCHEMIA.pl, kierunekENERGETKA.pl i kierunekSPOŻYWCZY.pl, TUTAJ.

źródło: NFOŚiGW
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ