Partner serwisu
28 września 2021

Patronat Honorowy Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska

Kategoria: XV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska objęło Patronatem Honorowym XV Kongres Gospodarki Wodno- Ściekowej, który odbędzie się 12-13 października 2021 r. w Krakowie.

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska swoją działalnością obejmuje szeroki zakres spraw dotyczących klimatu i zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim kształtowanie oraz wdrażanie polityki klimatycznej tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno ludzi współcześnie żyjących, jak i przyszłych pokoleń.

Wśród zagadnień, jakimi zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska do najważniejszych należą realizacja zadań z zakresu efektywności energetycznej, jakości powietrza i emisji do niego substancji, adaptacji do zmian klimatu, nadzór nad przygotowaniem i realizacją w kraju programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, wdrażanie instrumentów wspierających ekoinnowacje oraz rozwój ekologicznych technologii środowiskowych, nadzór nad bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej do odbiorców końcowych, inicjowanie, opracowywanie i realizacja zadań w zakresie rynku elektromobilności, wodoru i technologii wodorowych, kształtowanie polityki energetycznej Polski i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie energii i energetyki jądrowej, identyfikacją kierunków inwestycyjnych, wynikających z dokumentów strategicznych, niezbędnych do osiągnięcia celów transformacji energetycznej i polityki klimatycznej. Jednym z najistotniejszych zadań resortu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, które stanowi kluczowy czynnik pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych, funkcje ekosystemów jak i na jakość otaczającego środowiska.

 

Więcej informacji nt. XV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej, w tym aktualizowany na bieżąco program.

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ