Partner serwisu
15 lipca 2021

Klucz Sukcesu dla Tomasza Branickiego

Kategoria: XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

KLUCZ SUKCESU - wyróżnione wręczane na konferencjach organizowanych przez Wydawnictwo BMP - w czasie XIV Konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym odebrał Tomasz Branicki, Dyrektor ds. Techniki w Grupie LOTOS S.A. Statuetka przyznana została za wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania stanem technicznym majątku i organizacji służb technicznych.

Klucz Sukcesu dla Tomasza Branickiego

Klucz Sukcesu wręczyli wyróżnionemu Tomaszowi Branickiemu prof. dr hab. inż. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej i Adam Grzeszczuk, Prezes Zarządu BMP Sp. z o.o. Sp. k.

Prof. Adam Markowski przygotował i wygłosił laudację na cześć nagrodzonego:

LAUDACJA

Pan mgr inż. Tomasz Branicki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, inżynierem mechanikiem oraz absolwentem studiów podyplomowych MBA. Posiada ponad 25 lat doświadczeń zawodowych, pracując głównie w służbach utrzymania ruchu i remontów, początkowo w Zamechu Elbląg a następnie w LOTOS SA.

Wyróżnienie Klucz Sukcesu jest przyznawane przez Kapitułę tego wyróżnienia z upoważnienia Redakcji "Chemii Przemysłowej", która stanowi podstawowe źródło informacji naukowo-technicznej w Polsce w zakresie przemysłu procesowego i chemicznego. 

Klucz Sukcesu podkreśla i uwypukla osiągnięcia zawodowe w zakresie danej dziedziny zawodowej, w tym przypadku w zakresie kierowania utrzymaniem ruchu i osiągania doskonałości operacyjnej w Grupie LOTOS S.A. Obejmuje to zarządzanie stanem technicznym wszystkich aktywów Zakładu, tj. urządzeń oraz obiektów budowlanych, czyli całej infrastruktury produkcyjnej, pomocniczej i biurowej w LOTOS S.A. (powierzchnia 370 hektarów).

 

Czy dobrze to robi?

Wystarczy być w Zakładzie i zobaczyć stan utrzymania obiektów technicznych i budowlanych. Jest to jeden z najlepiej utrzymanych obiektów w Polsce, ale najważniejszym faktem jest osiągnięcie dostępności instalacji na poziomie 99%, zapewniając tym samym wysoką zdolność produkcyjną. Warto dodać, że zgodnie z danymi światowymi, podniesienie tego wskaźnika o 1% dla średniej wielkości rafinerii to zysk w wysokości 9 mln $ rocznie. Ponadto LOTOS S.A. odnotowuje bardzo pozytywną statystykę awarii i wypadków.

 

Jak to jest możliwe ?

To jest możliwe dzięki pracy Dyrektora ds. Techniki Tomasza Branickiego, która sprowadza się do:

  • działania w obszarze utrzymania wysokich wskaźników niezawodnościowych
  • zarządzania niezawodnością  przez analizę zdarzeń awaryjnych i prawie awaryjnych
  • wdrożenia i rozwój zastosowań RBI,
  • wykorzystanie analiz ryzyka w podejmowaniu decyzji związanych z utrzymaniem ruchu (zarządzane zmianami),
  • konsekwentne wydłużanie okresów międzyremontowych na przestrzeni lat: wprowadzenie remontów połówkowych, wyspowych oraz dalszy rozwój w celu przystosowania rafinerii do możliwości pełnego podziału infrastruktury (obecnie projekty są w toku), docelowo wykorzystywanie wyników RBI do planowania postojów remontowych.
  • współpraca z UDT
  • dbałość o rozwój ludzi, ich rozwój zawodowy poprzez studia podyplomowe.

 

Co leży u podstaw sukcesu mgr inż. Tomasza Branickiego ?

Osiągniecia zawodowe to wynik przekonania Pana Dyrektora o znaczeniu wiedzy i doświadczenia,  a tym samym konieczności wsparcia rozwiązań technicznych przez odpowiednią wiedzę naukowo-inżynierską i to nie tylko z nauk technicznych, ale również z nauk o zarządzaniu. Doskonale rozumie i uwzględnia powiązanie stanu technicznego z bezpieczeństwem technicznym i procesowym oraz zarządzaniem. Jest  nie tylko ekspertem w swojej  dziedzinie, ale jest także dojrzałym menadżerem, świadomym organizacji, wymagającym szefem, ale jednocześnie dobrym człowiekiem dbającym o ludzi, ich potrzeby w pracy, o relacje i dobre samopoczucie.

Pan mgr inż. Tomasz Branicki jest aktywnym uczestnikiem naszych Konferencji BMP, zarówno w zakresie Remontów i Utrzymanie Ruchu jak i Bezpieczeństwa Instalacji Chemicznych, wygłaszając zarówno referaty oraz biorąc aktywny udział w dyskusjach panelowych. Wspiera również program kształcenia pracowników Grupy w ramach Studiów Podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego.

 

Czy są inne aktywności wyróżniające Dyrektora Tomasza Branickiego?

Oprócz bycia głową wspaniałej Rodziny, (ojciec 2-ga dzieci), wielką pasją sportową są w szczególności rowery. Innym hobby Dyrektora są stare meble, przy czym nie wiem, czy kolekcjonowanie czy też renowacja. Promieniuje również wiedzą na temat historii i rozwoju Trójmiasta.

 

Podsumowanie

Wielka pasja zawodowa, charyzma, zaangażowanie i wiedza, pozwalają na spełnianie prawdziwego przywództwa we wszystkich obszarach aktywności zawodowej, a szczególnie bezpieczeństwa technicznego, procesowego i zawodowego w Grupie LOTOS S.A. Przyczynia się to zasadniczo do osiągania wysokich wskaźników w dziedzinie kultury bezpieczeństwa, co ma bezpośrednie przełożenie na wskaźniki biznesowe osiągane przez Grupę LOTOS S.A .

Niech ten osobisty sukces zawodowy podkreślony  Kluczem Sukcesu Redakcji "Chemii Przemysłowej" 2021, dzisiaj wręczany, będzie wyrazem uznania dla całokształtu osiągnięć Pana Dyrektora i przyczyni się do osiągania dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Serdeczne gratulacje.                                               

 

Adam S. Markowski, Politechnika Łódzka

 

XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym odbywa się 14-16 lipca 2021 r. w Zakopanem. Jej organizatorem jest Wydawnictwo BMP Sp. z o.o. Sp. k. Gospodarzem Honorowym tegorocznej edycji wydarzenia została Grupa Azoty ZAK S.A.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ