Partner serwisu
07 lipca 2021

Tomasz Klinkosz

Kategoria: XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego zabierze głos podczas debaty, a także wystąpi z prezentacją pt. Predykcja zużycia i zarządzanie ryzykiem urządzeń w przemysłowych instalacji technologicznych.Wnioski i kierunki rozwoju Risk Based Inspection w Polsce na podstawie 10 lat doświadczeń UDT.

Tomasz Klinkosz

Ur. w 1980 r. w Gdańsku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w specjalności Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2006 roku ukończył studium podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2015 roku uzyskał certyfikat kompetencji American Petroleum Institute w zakresie API-580 Risk Based Inspection Professional (recertyfikowany w 2018 i 2021 roku).

Początki kariery zawodowej związane były z przemysłem chłodniczym. Od 2004 zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego, początkowo jako Inspektor urządzeń ciśnieniowych, a obecnie jako Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych w dziale Oceny zgodności gdańskiego oddziału UDT. W latach 2015-2017 również pełnił funkcję Koordynatora Zespołu RBI w Departamencie Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego, a od roku 2017 pełni funkcję Koordynatora Stałego Zespołu Zadaniowego ds. Metodologii RBI w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Na co dzień zajmuje się analizami zagrożeń i ryzyka oraz planowaniem inspekcji urządzeń w oparciu o analizę ryzyka Risk Based Inspection (RBI). Wykonuje również badania techniczne urządzeń podlagających dozorowi technicznemu, oraz zajmuje się oceną zgodności urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej, prowadzi audyty systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Prowadzi także audity bezpieczeństwa procesowego wg kryteriów CCPS (Center of Chemical Process Safety) oraz API RP 581.

Jest wykładowcą Akademii UDT, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu wymagań przepisów prawnych związanych z eksploatacją i wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych, bezpieczeństwa instalacji ziębniczych, bezpieczeństwa procesowego, RBI (Risk Based Inspection).

Współautor Warunków Technicznych Dozoru Technicznego WUDT-RBI-2017 „Planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o analizę ryzyka RBI (Risk Based Inspection)”.

fot. zasoby własne prelegenta
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ