Partner serwisu
07 października 2020

Nowoczesne metody oczyszczania ścieków w praktyce

Kategoria: XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej, 7-8 października 2020, Wrocław

Nowoczesne metody oczyszczania ścieków w praktyce - to tytuł panelu III, który poprowadziła Małgorzata Zawilska-Rospędek – niezależny ekspert, bloger.

Nowoczesne metody oczyszczania ścieków w praktyce

Panel “Nowoczesne metody oczyszczania ścieków w praktyce” rozpoczął wystąpieniem  Piotr Czupryński z PGE Energia Ciepła S.A, który opowiedział o doświadczeniach dotyczących badań nad innowacyjnymi metodami oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin.

– Ścieki z mokrego odsiarczania spalin to szczególny rodzaj ścieków przemysłowych. Ich skład chemiczny silnie zależy od rodzaju spalanego węgla i stosowanych metod oczyszczania spalin. Głównymi problematycznymi zanieczyszczeniami są związki azotu, takie jak amoniak i azotany, metale, metaloidy i bor – podkreślił przedstawiciel spółki PGE Energia Ciepła S.A., który zaprezentował różne warianty i możliwości ograniczenia redukcji zanieczyszczań w ściekach z mokrego odsiarczania spalin. Zaproponowane zostały rozwiązania oparte o doświadczenia w realizowanych projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie doboru różnych biologicznych i chemicznych metod usuwania związków azotu: nitryfikacja / denitryfikacja oraz metody selektywnego usuwania metali i metali oraz niemetali z wykorzystaniem technik wymiany jonowej.

 

Odzyskiwanie wody ze ścieków

Kolejną prezentacją "Odzyskiwanie wody ze ścieków w teorii i praktyce" przywitał uczestników Michał Kosiniak z firmy WOFIL Robert Muszański. Prelegent pytał: dlaczego odzyskiwać wodę ze ścieków? – Powodów jest kilka, m.in. pogorszenie jakości naturalnych zasobów wodnych, troska o środowisko czy propagowanie rozwiazań gospodarki o obiegu zamknietym – wymienił.

– Naszą główną dziedziną są systemy ozonowania, filtracji, a jedną z większych inwestycji jest instalacja wody z popłuczyn na Węgrzech,przy zastosowaniu technologii systemu ozonowania czy lamp UV – powiedział Michał Kosiniak, który przedstawił kilka rozwiązań firmy prowadzonych w skali pilotażowej i technicznej.

 

Rozruch oczyszczalni ścieków

Dr inż. Radosław Żyłka z Krynica Vitamin S.A przedstawił problematykę związaną z rozruchem oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Ścieki z sektora tzw. „soft drinks” stanowią olbrzymie wyzwanie dla eksploatatorów zakładowych oczyszczalni. Stężenia ChZT rzędu kilkunastu tysięcy mg/l oraz duży stosunek zanieczyszczeń organicznych do substancji biogennych to tylko kilka spośród wielu problemów w technologii tego typu ścieków – mówił Radosław Żyłka, który zaprezentował parametry ścieków jednego z największych zakładów tego typu w Polsce Wschodniej oraz omówił napotkane problemy i zastosowane rozwiązania.

Technologia ultrafiltracji

O najnowocześniejszej technologii ultrafiltracji (płaskie membrany ceramiczne CERAFILTEC) opowiadał Tomasz Kocoń, przedstawiciel firmy CERAFILTEC Poland. Unikalne właściwości membran ceramicznych oraz opatentowana konstrukcja modułu wysokoprzepływowego sprawiają, że technologia ta ma wyraźną przewagę nad filtracją piaskową oraz na membranach polimerowych. Pozwala na znaczne oszczędności m.in. dzięki najniższym stratom przy płukaniu, niezwykłej trwałości i bardzo niskiemu zużyciu prądu. Znajduje również zastosowanie w filtracji wód podziemnych, powierzchniowych, wody morskiej, technologicznej, ścieków komunalnych i przemysłowych, radząc sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami (przykład: zatrzymywanie pierwiastków promieniotwórczych czy PCB).

Jakość wody

“Uzdatnianie i kontrola jakości wody w przemysłowych układach chłodzących. Monitoring OWO w wodach przemysłowych” – taki temat zaproponował Aleksander Labocha z OMC ENVAG Sp. z o.o. Jako przedstawiciel firmy kondycjonującej prelegent przedstawił schemat ogólny układu, instalacje dozowania środków korekcyjnych czy nowoczesne sterowniki do pomiaru korozji.

Ścieki do produkcji drożdży

Ostatnią prezentacją w panelu trzecim było wystąpienie Bartłomieja Karamona z Lesaffre Polska S.A. o innowacyjnym wykorzystaniu ścieków po produkcji drożdży. – System oczyszczania ścieków po produkcji drożdży jest całkiem inny niż standardowo przyjęty – my oczyszczamy ścieki za pomocą gleby – powiedział przedstawiciel Lesaffre Polska S.A.

 

XIV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej odbywa się w dniach 7-8 października br. w hotelu Ibis we Wrocławiu. Organizatorem jest firma BMP, wydawca magazynów „Chemia Przemysłowa”, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz „Kierunek Spożywczy”. Rolę Honorowych Gospodarzy pełnią: PCC Rokita SA, PGE Energia Ciepła S.A. oraz Browar Namysłów, Grupa Żywiec S.A. W konferencji biorą udział m.in. specjaliści związani z branżą chemiczną, energetyczną i spożywczą.


Z uwagi na obecną sytuację, Kongres odbywa się w warunkach aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

 

 

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ