Partner serwisu
17 maja 2019

SKUTECZNOŚĆ – drugi panel techniczny

Kategoria: XXV Kongres Użytkowników Pomp

SKUTECZNIE. Modernizując i inwestując w nowe – taki tytuł nosił trzeci z paneli technicznych XXV Kongresu Użytkowników Pomp, który odbywa się 16-17 maja 2019 r., w Legnicy.

SKUTECZNOŚĆ – drugi panel techniczny

Panel poprowadził prof. dr hab. inż. Jan Bagieński, Instytut Inżynierii Środowiska z Politechniki Poznańskiej.

Jako pierwszy swój referat wygłosił prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral, Politechnika Warszawska. Prezentacja nosiła tytuł „Błędne rozwiązania doprowadzenia cieczy do pomp, konsekwencje oraz zalecenia dotyczące rozwiązań poprawnych.” Prelegent omówił m.in. warunki bezawaryjnej i efektywnej energetycznie pracy pomp. Zależą one od rozwiązania hydraulicznego instalacji oraz pomp, silnika i/ lub układu regulacji. Źle zaprojektowany rurociąg tłoczny, jak wskazywał prof. W. Jędral, uniemożliwi uzyskanie założonej wydajności oraz zmniejszy efektywność energetyczną pompowania. Wymienił też negatywne skutki, jakie może spowodować zastosowanie niewłaściwego rurociągu ssawnego lub błędy projektowe w układzie rurociągów, np.: powstanie znacznych zaburzeń strumienia cieczy na wlocie, praca pompy w kawitacji, spadek wydajności, obniżenie sprawności, wzrost poziomu hałasu itp. Temat omówiony został na przykładach błędnych rozwiązań i instalacji pompowych. Podsumowując: projektując instalacje pompowe należy ściśle przestrzegać zaleceń i norm. Co najważniejsze, oszczędności na kosztach inwestycyjnych nie mogą być usprawiedliwieniem przy stosowaniu niepoprawnych rozwiązań.

Mariusz Simiński, Hydro-Vacuum S.A. wystąpił z referatem pt.: „Kierunek rozwoju pomp i systemów pompowych Hydro-Vacuum S.A. na przykładzie wybranych inwestycji.” Na wstępie przybliżył ponad 150-letnią historię firmy oraz jej obecny profil działalności. Przedsiębiorstwo oferuje innowacyjne rozwiązania pompowe, w tym nie tylko produkcję, ale też usługi inżynieryjne. Posiada własny dział B+R, dzięki czemu uzyskała patenty o prawa ochronne. Wykorzystuje innowacyjne materiały dla elementów konstrukcyjnych pomp w projektach wartych 2,5 mln zł dla największych kopalń węgla brunatnego w Polsce.

Marian Żądło, Weir Minerals Poland Sp. z o.o. zaprezentował referat pt.: „Doświadczenia eksploatacyjne i technologia materiałowa w pompowaniu odpadów poflotacyjnych”. Prelegent opisał czynniki wpływające na zużycie pompy, takie jak: warunki kontaktu, energia kinetyczna cząsteczek, rozmiar, kształt i twardość cząsteczek, gęstość szlamu oraz właściwości materiału elementów pompy. Opisał trzy główne mechanizmy wycierania: deformacyjne, przypadkowe uderzenia oraz uderzenia pod małym kontem. Przybliżył też m.in. charakterystykę odpadów poflotacyjnych, procedury wyboru materiału oraz sposób zużywania się poszczególnych elementów pomp.

Jakub Gacek, ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o., wystąpił z referatem pt.: „Testy statyczne i dynamiczne istotnym elementem remontów i regeneracji pomp i uszczelnień”. Omówił najważniejsze przyczyny awarii pomp wg podzespołów: mechaniczne, obsługi, projektowe, uszczelnieniowe oraz sklasyfikowane jako „różne”. Wskazał też, że niektóre przypadki są w zasadzie skutkiem a nie przyczyną awarii. Omówił korzyści z regeneracji, takie jak: krótszy czas w porównaniu z wykonaniem nowego uszczelnienia, ograniczenie kosztów eksploatacji oraz, przy okazji analizy stanu uszczelnienia, określenie faktycznych przyczyn awarii.

Szymon Zieliński, KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentował referat pt.: „Eksploatacja układów pompowych hydrotransportu odpadów wydobywczych na przykładzie współpracy Centralnej Pompowni Opadów (CPO) Polkowice i CPO Rudna z Pompownią Północną (PP). CPO połączone z PP długim (kilkukilometrowym) rurociągiem bez zbiorników wyrównawczych. Racjonalny dobór średnicy rurociągów w hydrotransporcie odpadów wydobywczych”. Autorami prezentacji byli także Robert Pratkowiecki, Jacek Stojanowski iJarosław Karaś. Prelegent zaprezentował m.in. podstawowe zadania Oddziału Zakładu Hydrotechnicznego w zakresie hydrotransportu i zagospodarowania odpadów flotacyjnych, właściwości hydromieszaniny i pompowni itp. Omówił parametry centralnych pompowni odpadów w Polkowicach i Rudnej. Przybliżył wyniki prac badawczych oraz efekty ich zastosowania w praktyce, takich jak m.in.:.: poprawa efektywności energetycznej, obniżenie kosztów materiałów.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ