Partner serwisu
16 maja 2019

Klucz Sukcesu dla śp. prof. Andrzeja Korczaka

Kategoria: XXV Kongres Użytkowników Pomp

Podczas XXV Kongresu Użytkowników Pomp, 16 maja 2019 r. w Legnicy, statuetkę Klucza Sukcesu odebrali w imieniu zmarłego 14 maja 2019 r. prof. dr hab. inż. Andrzeja Korczaka z Politechniki Śląskiej córka Katarzyna Korczak i współpracownik dr inż. Grzegorze Peczkis, senator RP.

Klucz Sukcesu dla śp. prof. Andrzeja Korczaka

Klucz Sukcesu przyznawany jest przez Wydawnictwo BMP czasopismo „Pompy Pompownie” osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju techniki pompowej.

Laudację nt. osiągnięć prof. Andrzeja Korczaka wygłosił prof. Waldemar Jędral z Politechniki Warszawskiej. Statuetkę Klucza Sukcesu wręczył Adam Grzeszczuk, prezes zarządu BMP.

Sylwetka Profesora Andrzeja Korczaka przygotowana przez prof. Waldemara Jędrala

Prof. dr hab. inż. Andrzej Korczak w 1964 r. ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej i rozpoczął pracę w Katedrze Pomp i Silników Wodnych, kierowanej przez profesora Macieja Zarzyckiego. Pod jego kierunkiem wykonał i obronił w 1973 r. pracę doktorską na temat przepływu przez poprzeczne szczeliny pierścieniowe. Był kolejno stażystą, asystentem, starszym asystentem i profesorem nadzwyczajnym aż do przejścia na emeryturę w 2012 r. Prowadził wiele wykładów i laboratoriów z zakresu pomp wirowych i wyporowych, układów pompowych, sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych oraz napędów i sterowań hydraulicznych. Był promotorem ponad 100 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Jest promotorem dwóch obronionych prac doktorskich (Grzegorz Peczkis i Ievgenii Alyntsev); opiekuje się też dalszymi pracami doktorskimi.

Równolegle z działalnością dydaktyczną Profesor Andrzej Korczak prowadzi nadal intensywną działalność naukowo-badawczą w zakresie projektowania, badań i eksploatacji pomp i innych maszyn przepływowych. Tematyka najważniejszych prac i związanych z nimi ponad 100 publikacji, to przede wszystkim:

  • projektowanie pomp odśrodkowych, diagonalnych i śmigłowych do różnych zastosowań, w szczególności ich elementów przepływowych (wirniki, kierownice),
  • obliczenia numeryczna (CFD, 3D) przepływów w szczelinach wzdłużnych i poprzecznych oraz dynamiki układów z tarczami odciążającymi,
  • projektowanie pompowni i instalacji pompowych,
  • analizy techniczno-ekonomiczne oraz projekty modernizacji pomp i ich elementów,
  • laboratoryjne badania odporności materiałów konstrukcyjnych na erozję ścierną i kawitacyjną,
  • badania diagnostyczne i eksploatacyjne pomp w kopalniach, elektrowniach, ciepłowniach i innych zakładach przemysłowych.

Znaczną, bardzo wartościową część dorobku Profesora A. Korczaka stanowi sto kilkadziesiąt prac, jakie – wraz ze współpracownikami, wykonał na zamówienia z przemysłu, górnictwa, energetyki i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Większość z tych prac kończyły udane wdrożenia, których praktycznym skutkiem była wydatna poprawa właściwości eksploatacyjnych pomp. Potwierdzeniem wysokiej oceny wyników prac są opinie i listy referencyjne użytkowników.

Prof. A. Korczak jest autorem i współautorem ponad 30 patentów i zgłoszeń patentowych. Jest czynnym konstruktorem i nadal współpracuje z różnymi ośrodkami przemysłowymi, m.in. wspólprojektując typoszereg pomp okrętowych (część pomp już weszła do produkcji), układ przepływowy dużej pompy diagonalnej Dériaza oraz dużej pompy śmigłowej. Uczestniczył też w zaprojektowaniu i badaniach pikoturbiny wodnej. Jego działalność nie ogranicza się do przemysłu – uczestniczył także w zaprojektowaniu i badaniach miniaturowej pompy do wspomagania pracy lewej komory serca – Religa Heart ROT w ramach programu Polskie Sztuczne Serce.

Podsumowując, należy bardzo wysoko ocenić działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i techniczną Profesora Andrzeja Korczaka uznając, że w pełni zasługuje na uhonorowanie Go Kluczem Sukcesu.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ