Partner serwisu
12 kwietnia 2019

Rozwiązania problemów pracy agregatów pompowych: uwarunkowania i rzeczywistość...

Kategoria: XXV Kongres Użytkowników Pomp

...to tytuł prezentacji, z którą podczas XXV Kongresu Użytkowników Pom (16-17 maja 2019, Legnica) wystąpi dr inż. Ryszard Nowicki, niezależny ekspert w zakresie systemów zabezpieczeniamaszyn i urządzeń, diagnostyki stanu technicznego maszyn oraz systemów wspomagania UR na poziomie przedsiębiorstwa i koncernu.

Rozwiązania problemów pracy agregatów pompowych: uwarunkowania i rzeczywistość...

Od wielu lat są znane zasady poprawnego włączania agregatów pompowych do systemu nadzoru stanu technicznego, a możliwości techniczne umożliwiające takie podejście ulegają systematycznie poszerzeniu. W kraju podejście do tego tematu jest różne w zależności od przedsiębiorstwa. W nielicznych do tematu podchodzi się profesjonalnie. Mają one wygenerowane dokumenty charakteryzujące wymagania systemowe dla agregatów pompowych cechujących się różnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz zróżnicowaną krytycznością. Natomiast w zdecydowanej większości przedsiębiorstw do ewentualnej akcji mającej na celu wdrożenie systemu nadzoru czy to dla pojedynczego agregatu czy też dla ich większej liczby stosowane jest podejście „spontaniczne”. Prowadzi ono często do poniesienia kosztów, które nie w każdym przypadku gwarantują oczekiwany zwrot nakładów inwestycyjnych.

Dla tego samego agregatu pompowego może być wykorzystywany system nadzoru charakteryzujący się zróżnicowaną funkcjonalnością, bowiem prezentuje on różną ważność dla systemu produkcyjnego. Stopień zaawansowania tego systemu winien być dostosowany do wymagań polityki utrzymania ruchu dla różnych środków produkcji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Wciąż można dopatrywać się przepaści między fachową literaturą techniczną, prezentującą liczne przykłady na okoliczność obniżenia nakładów na utrzymanie ruchu w przypadku stosowania jego formy bazującej na ocenie stanu technicznego, a rzeczywistością, która preferuje minimalizm techniczny sprowadzający się w niektórych przypadkach do włączania maszyn do systemu zabezpieczeń, bazując na sygnałach z przetworników – co jest wystarczające na poziomie prewencyjnego UR.

W niektórych przedsiębiorstwach podejmowane są kroki w kierunku „PRZEMYSŁ 4.0”. W obszarze UR są to: (i) wdrażanie niektórych działań UR w trybie „na odległość”, (ii) komputerowe wsparcie na rzecz procesu podejmowania decyzji, a także (iii) ekstensywne wykorzystywanie czujników do monitorowania stanu urządzeń produkcyjnych – w tym także przesyłanie danych z sensorów bezprzewodowych bezpośrednio do Internetu. Wymienione działania odnoszą się także do agregatów pompowych. Natomiast aby z tych narzędzi można było efektywnie korzystać, muszą być to dane rzeczywiste, a nie szum informacyjny, co ma miejsce w przypadku niepoprawnego wyposażenia maszyn w systemy nadzoru.

Od czasu do czasu pojawiają się problemy w pracy agregatów pompowych, natomiast wciąż jeszcze sposób ich rozwiązywania niewiele się różni od podejścia wykorzystywanego w kraju, kiedy stacjonarne systemy diagnostyki nie były jeszcze wykorzystywane.

Wystąpienie zostanie zilustrowane kilkoma przykładami pokazującymi (i) możliwości i korzyści ze stosowania analizy sygnałów bardziej zaawansowanej niż tylko opartej o sygnał z przetwornika podłączony do DCS, (ii) ewidentne błędy popełnione we wdrożonych projektach nadzoru pomp.

fot. 123rf.com/zdj.ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ