Partner serwisu
12 marca 2019

Norbert Skibiński: Dekarbonizacja i wzrost OZE głównymi trendami

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

– Wprowadzenie nowych standardów w zakresie ochrony środowiska spowodowało, że nowoczesne elektrociepłownie opalane paliwem alternatywnym są jednym z najczystszych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Wykorzystanie 5 mln ton paliwa alternatywnego odpowiada 800 mln Nm3 gazu ziemnego lub 700 tyś ton ropy naftowej – mówi Norbert Skibiński, Dyrektor Rozwoju - Linia Biznesowa Odpady, Veolia Energia Polska

Norbert Skibiński: Dekarbonizacja i wzrost OZE głównymi trendami

W jakim kierunku pana zdaniem będą się rozwijać nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (na Świecie, w USA, w Europie, w Polsce) i jakie metody wytwarzania energii elektrycznej i ciepła będą dominować w przytoczonych lokalizacjach?

N.S.: Transformacja sektora ciepłowniczego będzie przebiegała szybciej niż myślimy i będzie ona, w zasadzie już jest, ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem miast, gmin i przedsiębiorstw. W przypadku Polski sektor ciepłowniczy będzie także musiał partycypować w realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych określonych na 2030 rok: 32 proc. udziału OZE w miksie energetycznym, 32,5 proc. poprawa efektywności energetycznej i 40 proc. redukcja emisji CO2. Biorąc pod uwagę te cele, zmiany będą musiały dotknąć nie tylko produkcję, ale również dystrybucję energii i jej odbiorców. Głównymi trendami będzie zatem dekarbonizacja (redukcja emisji CO2), zwiększenie udziału OZE w produkcji ciepła, podnoszenie efektywności energetycznej w całym łańcuchu dostaw i samych budynków (coraz bardziej ambitne standardy energetyczne budynków w kierunku budynków o niemal zerowym zużyciu energii do 2030 r.) oraz – jako bardziej całościowa koncepcja w obszarze usług środowiskowych - gospodarka o obiegu zamkniętym, uwzględniająca też zarządzanie odpadami i wodą.

Czy GOZ lub regionalne/lokalne obszary energetyczno-przemysłowe, mogą pomóc zmniejszać oddziaływanie na środowisko?

N.S.: Zdecydowanie gospodarka o obiegu zamkniętym będzie miała coraz większe znaczenie, m.in. w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji ciepła. Recykling i spalanie odpadów wzajemnie się uzupełniają – technologie termicznego przekształcania odpadów w bezpieczny sposób odzyskują energię z odpadów nie nadających się do powtórnego wykorzystania w procesach recyklingu. Dotyczy to tzw. paliwa alternatywnego RDF, powstającego z przetwarzania odpadów komunalnych i odpadów przemysłowych. Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach lub tylko w ciepłowniach spalających paliwo alternatywne to zamknięcie łańcucha komunalnej gospodarki o obiegu zamkniętym – mieszkańcy korzystają z energii powstałej z odpadów przez nich wytworzonych. Wprowadzenie nowych standardów w zakresie ochrony środowiska spowodowało, że nowoczesne elektrociepłownie opalane paliwem alternatywnym są jednym z najczystszych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Wykorzystanie 5 mln ton paliwa alternatywnego odpowiada 800 mln Nm3 gazu ziemnego lub 700 tyś ton ropy naftowej. Tym samym umożliwiłoby to obniżenie emisji CO2 odpowiednio o 1,5 lub 2 mln ton.

Interesującym rozwiązaniem jest również rozwój kogeneracji w kontekście klastrów energii. Ich celem jest przede wszystkim budowa bezpieczeństwa energetycznego na obszarach słabiej zurbanizowanych, co z kolei mo­że być napędem dla rozwoju energetyki rozproszonej. Współpraca kilku podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii, w tym z odnawialnych źródeł, może dać efekty w postaci samowystarczalnych energetycznie obszarów.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ