Partner serwisu
27 lutego 2019

Problemy i wyzwania energetyki i przemysłu – podsumowanie konferencji dotyczącej ochrony środowiska

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Prawie 170 uczestników reprezentujących kadrę zarządzającą i menadżerską najważniejszych firm z branży energetycznej, ciepłowniczej i przemysłu, 6 paneli tematycznych z czego jeden dyskusyjny workshop intelektualny, 2 debaty eksperckie, do tego wystawa stoisk firmowych – tak podsumować można XIV Konferencję Naukowo-Techniczną Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł, która odbyła się w dniach 19-20 lutego w Katowicach.

Problemy i wyzwania energetyki i przemysłu – podsumowanie konferencji dotyczącej ochrony środowiska

Konferencja poświęcona ochronie środowiska w energetyce i ciepłownictwie na stałe wpisała się w kalendarz najistotniejszych wydarzeń w branży. W tym roku po raz pierwszy formuła wydarzenia poszerzona została o przemysł chemiczny, gdyż jego wpływ na środowisko jest znaczący. Po raz pierwszy więc jednym z dwóch honorowych gospodarzy wydarzenia była Grupa Azoty.

– Jeżeli chodzi o regulacje klimatyczne to są to problemy i wyzwania, które dotyczą nie tylko energetyki, ale generalnie przemysłu energochłonnego, czyli także sektora chemicznego – powiedział podczas oficjalnego otwarcia Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty,

– Trudno dziś powiedzieć, w którym kierunku będą ewoluowały rynki energetyczne, otoczenie prawne, a zmiany są coraz bardziej dynamiczne. Niepewności należy traktować jednak tylko jako zagrożenie, ale także jako szansę. Dlatego w tym kontekście warto się spotykać, wymieniać doświadczeniem, pokazywać rozwiązania i słuchać o innych możliwościach – powiedział Andrzej Pudło, Prokurent, Krajowy Manager ds Gospodarki Paliwowej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., pełniącego funkcję współgospodarza konferencji.

– Przyszłość nas, naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń jest teraz, nie jutro. Zrozummy potrzeby, przeanalizujmy możliwości, uwolnijmy rozwiązania – tymi słowami zachęcał do dyskusji Adam Grzeszczuk, Prezes Wydawnictwa BMP, organizator konferencji.

Konferencja składała się z 6 paneli tematycznych. Pierwszy, inauguracyjny, poprowadził Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej KIG. Ekspert zaprezentował również wyniki swych badań i obserwacji polskiej polityki elektroenergetycznej. Wystąpienie to stanowiło wprowadzenie w problematykę całej konferencji i stanowiło punkt wyjścia dwudniowych obrad. Zadane przez niego pytanie o to, dokąd zmierza polska polityka energetyczna przewijało się przez wystąpienia kolejnych prelegentów. Zarówno podczas paneli jak i debat zdania w wielu kwestiach były podzielone, toczyły się ożywione dyskusje, konfrontowane wizje, podejścia do tematu. Padł szereg pytań nie tylko o wizję polskiej gospodarki energetyczno-klimatycznej ale też o jej przyszłość na tle globalnych trendów, zagrożeń i wyzwań.

Panele tematyczne poświęcone były zagadnieniom i możliwościom technicznym, temu, jak wytwarzać energię elektryczną i ciepło w ramach energetyki systemowej w sposób efektywny i przyjazny środowisku, w jaki sposób technologicznie ograniczać zużycia surowców naturalnych, redukować emisje zanieczyszczeń, jakie innowacyjne rozwiązania można wprowadzić, co już funkcjonuje, co jest w sferze badań i doświadczeń.

Szersze podejście do kwestii ochrony środowiska w przemyśle prezentowane było podczas debat z udziałem ekspertów – przedstawicieli zarządów firm, naukowców, instytucji publicznych. Omawiane były tu kwestie uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, edukacji, międzynarodowych uwarunkowań prawnych, oddziaływanie rynków rozwijających się. Konfrontowane były tu różne wizje dotyczące przyszłości energetyki, wykorzystania surowców, OZE, wpływu rozwoju metropolii i gospodarki na środowisko.

Sporo uwagi poświęconej było skutkom szczytu klimatycznego COP 24, który odbył się w Katowicach raptem dwa miesiące wcześniej.

Nowością był workshop intelektualny, czyli panel dyskusyjny z udziałem specjalistów, poświęcony emisji rtęci, w tym zagadnień legislacyjnych, technik redukcji i pomiarów oraz doświadczeń przeprowadzonych na testowych instalacjach, w którym do aktywnej dyskusji zaproszona została również publiczność.

Wymiana doświadczeń, opinii, toczyła się także w kuluarach. Dostępna była też wystawa stoisk różnych firm, gdzie można było zaczerpnąć dodatkowych informacji lub też nawiązać kontakty biznesowe.

Tradycyjnym punktem programu jest wręczenie branżowych nagród i wyróżnień, przyznawanych przez Wydawnictwo BMP. W tym roku statuetkę „Klucz Sukcesu” otrzymała, na ręce Andrzeja Pudło, firma Fortum Power and Heat Polska, za budowę nowoczesnego wielopaliwowego bloku energetycznego w Zabrzu. Laudację wygłosił prof. Tadeusz Chemielniak z Polityki Częstochowskiej. Nagrodą „Przyjaciel Redakcji” wyróżniony został Herbert Leopold Gabryś.

– Kiedy widzimy dzisiaj, po 14. edycjach konferencji, jak wiele tematów pozostało: rok 2020, 2030, 2040… o tematykę zupełnie nie musimy się martwić. Widząc państwa zapał i zaangażowanie przede wszystkim w dyskusji o środowisku, mogę powiedzieć, że wrócimy z tej konferencji spokojni o przyszłość. Musimy znaleźć rozwiązania na to, aby kolejne pokolenia: nasze dzieci, wnuki, żyły w jeszcze lepszych warunkach. To nasza powinność – podkreślił na zakończenie Adam Grzeszczuk, podsumowując dwa dni obrad.

Organizatorem wydarzenia była firm BMP, wydawca „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” oraz portalu kierunekENERGETYKA.pl. Funkcję Honorowych Gospodarzy pełnili Grupa Azoty oraz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Patronat Honorowy sprawowali: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NCBR oraz NFOŚiGW. Partnerzy głowni: MEGMAR, MHPS. Partnerzy branżowi: PGNiG Termika, Veolia, LOTOS, Tauron Wytwarzanie. Patronaty merytoryczne objęły: IGCP, TGPE oraz IGEiOŚ. Patronaty naukowe sprawowali: AGH, ICHPW, IOŚ-PIP, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Patronat medialny objęło TVP 3, magazyny „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i „Chemia Przemysłowa” oraz portale kierunekenergetyka.pl i kierunekchemia.pl.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ