Partner serwisu
23 stycznia 2019

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa weźmie udział w dyskusji

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa będzie uczesnikiem debaty "Metropolia i gospodarka – wspólna wizja ochrony środowiska" podczas XIV Konferencji Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Odbywającej się 19-20 lutego w Katowicach.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa weźmie udział w dyskusji

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum.

Maria Andrzejewska realizowała projekty o charakterze naukowo-badawczym, których głównym celem były badania środowiska przy zastosowaniu technologii geoinformacyjnych oraz teledetekcyjnych, wizualizacja danych przestrzennych, opracowanie raportów o środowisku, wdrożenie technologii ICT w edukacji ekologicznej, partycypacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem, standaryzacja w planowaniu przestrzennym.

Jest ekspertem w tematyce dotyczącej planowania przestrzennego, reprezentującym stronę polską w europejskich pracach nad specyfikacją danych INSPIRE dla tematu Land use (Zagospodarowanie przestrzenne), jak rownież ekspertem UNEP w GEO-6, zaangażowaną w prace Assessment Methodologies, Data and Information Working Group. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

Metropolia i gospodarka – wspólna wizja ochrony środowiska   (20.02, 11:00 - 12:45)

Moderator: Prof. Marek Ściążko, Sekretarz Naukowy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Zaproszeni do dyskusji:

Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa, Organizator ECO-MIASTO

Prof. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska

Jacek Janas, Prezes Zarządu TGPE*

Arkadiusz Kamiński, Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN*

Andrzej Pudło, Krajowy Menadżer ds. Gospodarki Paliwowej Fortum Power and Heat Polska

Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzna*

Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego*

Agnieszka Wasilewska-Semail, Wiceprezes Zarządu Rafako S.A.

Piotr Woźny, Wiceprezes NFOŚ, Pełnomocnik Premiera ds. Programu "Czyste Powietrze"*

Przedstawiciel Żywieckiego Klastra Energii*

Zagadnienia:

• smog – razem dla czystego powietrza,

• smart city – rozwój prośrodowiskowy,

• wsparcie gospodarki niskoemisyjnej,

• klastry energii, chwilowy trend czy część energetyki rozproszonej?

• elektromobilność.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ