Partner serwisu
17 stycznia 2019

Dyrektor ICHPW będzie uczestnikiem dyskusji

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla weźmie udział w panelu dyskusyjnym "COP 24 i co dalej?" który odbędzie się podczas XIV Konferencji Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Odbywającej się 19-20 lutego w Katowicach.

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.

Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

DEBATA: COP 24 i co dalej? (19.02 godzina 17:15 - 18:45)


Moderator: Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie


Zaproszeni do dyskusji:
Magdalena Drac-Tatoń, Prezes Zarządu Megmar

Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej w KIG

Adam Gawęda, Senator RP, Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Norbert Grudzień, P.O. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK

Artur Kopeć, Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Michał Kurtyka, Prezydent COP 24, Wiceminister Środowiska,*

Waldemar Łagoda, Z-ca Dyrektora Dep. Energetyki, Ministerstwo Energii*

Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu IGCP

Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC


* w trakcie potwierdzania


Tematyka:
• COP 24 – wnioski dla przemysłu,
• jak przemysł ma sprostać oczekiwaniom polityki klimatycznej?
• kierunki rozwoju strategii ochrony środowiska,
• megatrendy a Polska, gdzie jesteśmy na mapie świata?
• normy emisyjne – plan na dostosowanie,
• PEP 2040 a ochrona środowiska.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ