Partner serwisu
17 stycznia 2019

Prof. Tadeusz Chmielniak zabierze głos w debacie

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Profesor Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej będzie uczesnikiem debaty "Metropolia i gospodarka – wspólna wizja ochrony środowiska" podczas XIV Konferencji Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Odbywającej się 19-20 lutego w Katowicach.

Prof. Tadeusz Chmielniak zabierze głos w debacie

Rektor Politechniki Śląskiej (1987-1990), dziekan Wydziału Mechanicznego Energetycznego (1975-1981), dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (1982- 2010), Członek Senatu (1984-1990).

Ukończył specjalność „energetyka jądrowa” na wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej w 1965 roku.

Główne zainteresowania naukowe i techniczne dotyczą w ostatnim okresie czasu : nowych obiegów i technologii energetycznych (technologii paliw organicznych, w tym biomasy), metodologii diagnostyki termicznej siłowni cieplnych problematyki modelowania i analizy procesów wychwytu CO2 za spalin i ich integracji z obiegiem cieplnym siłowni węglowych i gazowych. Główne wyniki badań w rozpatrywanych dziedzinach zawarł w monografiach: Obiegi termodynamiczne turbin cieplnych (Ossolineum, 1988), Turbiny gazowe (wspólnie z A.Rusinem i K.Czwiertnią, Ossolineum, 2001), Technologie energetyczne (WNT, 2008), Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants(The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PAS . Eds: T.Chmielniak, M.Trela. Gdańsk, 2008). Obiegi Cieplne Nadkrytycznych Bloków Węglowych (Wyd. Pol. Śląskiej. Ed., T. Chmielniak, A. Ziębik, Gliwice 2010).

W okresie 2007-2010 koordynował projekt zamawiany: Nadkrytyczne Bloki Węglowe. Od 2010 r. jest kierownikiem Zadania Badawczego nr 1(Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin) Projektu Strategicznego: Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii. W realizacji tego zadania biorą udział zespoły badawcze łącznie 11 organizacji (uczelnie, Instytuty PAN, Instytuty Badawczo-Rozwojowe, jednostki przemysłowe).

Łącznie działalność naukowa i naukowo-techniczna profesora Tadeusz Chmielniaka została udokumentowana w 8 monografiach, w 5 współautorskich książkach oraz w ponad 320 artykułach i komunikatach naukowych. Brał udział w 120 konferencjach naukowych, w tym w 55 zagranicznych (przedstawiono na nich ponad 220 referatów). Jest autorem lub współautorem 11 udzielonych patentów i wzorów użytkowych.

Za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadr naukowych, w roku 2009 nadano prof. T. Chmielniakowi godność doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej a w 2011 godność doktora honoris causa macierzystej uczelni.

Metropolia i gospodarka – wspólna wizja ochrony środowiska   (20.02, 11:00 - 12:45)

Moderator: Prof. Marek Ściążko, Sekretarz Naukowy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Zaproszeni do dyskusji:

Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa, Organizator ECO-MIASTO*

Prof. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska

Jacek Janas, Prezes Zarządu TGPE*

Arkadiusz Kamiński, Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN*

Andrzej Pudło, Krajowy Menadżer ds. Gospodarki Paliwowej Fortum Power and Heat Polska

Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzna*

Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego*

Agnieszka Wasilewska-Semail, Wiceprezes Zarządu Rafako S.A.

Piotr Woźny, Wiceprezes NFOŚ, Pełnomocnik Premiera ds. Programu "Czyste Powietrze"*

Przedstawiciel Żywieckiego Klastra Energii*

Zagadnienia:

• smog – razem dla czystego powietrza,

• smart city – rozwój prośrodowiskowy,

• wsparcie gospodarki niskoemisyjnej,

• klastry energii, chwilowy trend czy część energetyki rozproszonej?

• elektromobilność.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ