Partner serwisu
17 stycznia 2019

IGCP z patronatem merytorycznym

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie objęła Patronatem Merytorycznym XIV Konferencję Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Odbywającą się 19-20 lutego w Katowicach.

IGCP z patronatem merytorycznym

Działalność Izby

Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do rejestru izb gospodarczych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, tj. z dniem 8.04.1994r oraz w 2002r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych oraz na podstawie statutu. Organizacja skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem, przede wszystkim właścicieli i zarządców majątku komunalnego służącego do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz dystrybucji i obrotu ciepłem. Izba powołana jest na czas nieoznaczony, działa na terenie kraju i za granicą, jest członkiem EUROHEAT&POWER,unichal. Członkiem Izby może być podmiot w dowolnej formule organizacyjno-prawnej związany z ciepłownictwem działający na terenie kraju.

Podstawowy cel działania Izby to inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju ciepłownictwa odpowiednio do zmieniających się potrzeb, a w szczególności: - integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z ciepłownictwem; - reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych; - propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej; - współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju ciepłownictwa i jego modernizacji i rekonstrukcji; - kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa, inspirowanie, opracowywanie oraz dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych.

Członkowie Izby

Izba zrzesza ponad 280 członków o różnej wielkości i strukturze - przedsiębiorstwa komunalne, spółki z o.o., spółki akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe o zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100000 GJ do powyżej 40000000 GJ rocznie.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie powstała w 1998r. z przekształcenia Izby Gospodarczej "Energetyka Cieplna", powołanej w 1994r. z inicjatywy środowiska ciepłowników oraz połączenia z Fundacją Rozwoju Ciepłownictwa "Unia Ciepłownictwa" w jedną organizację samorządu gospodarczego reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów dostarczających ciepło na potrzeby komunalno-bytowe. Z dniem 1 stycznia 2002 nastąpiła całkowita integracja środowiska ciepłowniczego poprzez wstąpienie do Izby przedsiębiorstw ciepłowniczych z północno-zachodniego regionu Polski.

Więcej na igcp.pl

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ