Partner serwisu
18 stycznia 2018

Nowy pakiet energetyczny Unii (RED II)

Kategoria: XXIV Sympozjum CHEMIA 2018

Unia Europejska jest w końcowym stadium prac nad nowym pakietem dotyczącym energetyki, skupionym wokół nowej dyrektywy o promocji energii odnawialnej (RED II). Zmieni ona reguły gry, ustalone w 2009 r., łącznie z kilkoma innymi dyrektywami i rozporządzeniami, które uzupełniają RED II. Jak? Opowie o tym Andrzej Szczęśniak w sesji wprowadzającej w czasie XXIV Sympozjum CHEMIA 2018.

Nowy pakiet energetyczny Unii (RED II)

Przede wszystkim nowe rozwiązania podwyższają ambitne cele klimatyczno-energetyczne, które od kilkunastu już lat Unia wprowadza w życie. Chcąc osiągnąć redukcję emisji o 40% (wobec 1990 r.), chce tak promować źródła odnawialne, by zapewnić im 27% udział w konsumpcji energii, podnieść także o 27% efektywność energetyczną. Równie ważnym celem jest przekształcenie dzisiejszych krajowych sektorów energetycznych na rynkowe oraz połączenie ich w jeden europejski.

Aby to osiągnąć Unia proponuje (pakiet wciąż jest w negocjacjach) radykalne środki. Przede wszystkim usuwanie węgla ze źródeł energetycznych (wprowadzenie wymogu 550 mg emisji CO2 / kWh energii), ograniczając inwestycje w rynek mocy jedynie do instalacji gazowych.

Promując energię słoneczną i wiatrową, Komisja odsuwa także na bok najbardziej ekonomiczne źródła odnawialne, to jest biopaliwa (obniżenie docelowego udziału z 10% na 3,8%) oraz biomasę, której współspalanie jest ograniczane nowymi wymogami.

Ujednolicając europejski rynek energii, chce także wzmocnić rolę Europejskiej agencji ACER, która miałaby odgrywać znacznie mocniejszą współdecydującą rolę wobec krajowych regulatorów poprzez regionalne centra operacyjne. Chce także osiągać swoje cele w coraz większym stopniu, kontrolując finanse energetyki.

Ostateczny kształt regulacji jeszcze się decyduje, jednak ich zarysy i uzgodnione już fragmenty wprowadzają duże zmiany w dzisiejszym energetycznym krajobrazie Europy i mają duże znaczenie dla energetyki Polski.

fot. 123rf.com
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ