Partner serwisu
29 maja 2017

Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Kategoria: X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

Co na temat utrzymania ruchu w przemyśle myśli Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A., który 30 maja poprowadzi debatę: Przyszłość polityki remontowej i UR. Jak to będzie za 10-15 lat.

Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Utrzymanie ruchu to dla mnie… jeden z kluczowych obszarów działalności firmy wpływający na ciągłość i bezpieczeństwo produkcji a tym samym budujący przewagi konkurencyjne.

Za największe osiągnięcie w zakresie UR w ostatnich latach uważam… zmianę w mentalności i podejściu osób odpowiedzialnych za ten obszar działalności firm.

Podejście do UR będzie zmieniało się w kierunku… predykcyjnego zarządzania majątkiem produkcyjnym.

W zakresie UR polski przemysł powinien… brać przykład od najlepszych w tej dziedzinie. 

 

Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Absolwent studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners.

Szkolenia i kursy

Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania, BHP, ISO i ochrony środowiska. 

W 2010 roku ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe

2003 - pracownik Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
od 1 października 2003 r. pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (obecnie Grupa Azoty). Szerokie doświadczenie zawodowe zdobył pracując na stanowiskach od aparatowego procesów chemicznych poprzez etaty mistrza, technologa, specjalisty do kierownika wydziału włącznie. Dwukrotnie prowadził rozruch nowych instalacji produkcyjnych jako kierownik prób kompleksowych i rozruchu technologicznego. Od lutego 2012 Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dodatkowe informacje

od 2006 roku jest  członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
w latach 2013-2014 – wiceprzewodniczący RN ŻSSA Unia Tarnów,
do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć pomyślne wdrożenie do produkcji nowego nawozu w Polsce o nazwie handlowej Saletrosan. Jest współautorem patentu „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” – zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich,
do najważniejszych osiągnięć w pracy w zarządzie Grupy Azoty może zaliczyć:

- współudział w pracach nad konsolidacją branży chemicznej,

- negocjacje pakietów społecznych w Puławach i Grzybowie,

- integracja obszaru BHP, ochrony środowiska i jednostek straży pożarnych,

- powołanie Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej ZOP,

- powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,

- znaczące zmniejszenie poziomu wypadkowości w Grupie Azoty,

- wdrożenie programu STOPTM firmy DuPont.

fot. GA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ