Partner serwisu

RELACJA: VIII Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym 15-16 czerwca 2009

Kategoria: VIII Konferencja naukowo-techniczna
RELACJA: VIII Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym 15-16 czerwca 2009

Różnorodność procesów technologicznych w przemyśle chemicznym niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jest to związane m.in. ze złożonością procesów, zróżnicowaniem właściwości wykorzystywanych surowców i otrzymywanych produktów, a także skomplikowanymi rozwiązaniami technicznymi. Niewłaściwe postępowanie może stworzyć znaczące zagrożenia pożarowo-wybuchowe, przy czym stopień zagrożeń w poszczególnych obszarach chemii jest niejednorodny co do skali i rodzaju.

Dlatego po raz kolejny  tematyce bezpieczeństwa technicznego i zapobiegania poważnym awariom poświęcona została kolejna, ósma już edycja konferencji „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym”, która odbyła się w dniach 15-16 czerwca br. w Krynicy - Zdrój.

Konferencja zgromadziła około 90 osób, reprezentujących wiodące zakłady przemysłu chemicznego, nawozowego i rafineryjnego, biura projektowe, firmy oraz uczelnie.

Program konferencji zawierał aspekty zarówno o charakterze naukowym, jak i praktycznym.
Wiele uwagi poświecono zapobieganiu awariom przemysłowym tzw. zakładów sevesowskich. O nowych decyzjach Komisji Europejskiej mówił Tomasz Borkowski z PKN Orlen przedstawiając szanse i zagrożenia  w tym zakresie. Swoje doświadczenia z zakresu analizy ryzyka po pięciu latach stosowania Dyrektywy SEVESO w ZAT SA  przedstawił Antoni Gucwa.
Jednak nie tylko duże zakłady przemysłowe mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jest to również problem małych i średnich firm, o czym mówił Tadeusz Piotrowski z Instytutu Przemysłu Organicznego.
Nie zabrakło również prezentacji „żywych” doświadczeń z zakresu wybuchów na dużą skalę i ich roli w doborze standardów bezpieczeństwa, które przedstawił Kazimierz Lebecki z Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa istotne są nowoczesne urządzenia, aparatura, armatura oraz technologie.  Swoją ofertę w tym zakresie przedstawiło kilka firm, m.in. Bosch, Tessa Wolff i Synowie, Tyco Valves & Controls, FLUOR, Gazopomiar, OBAC.
Wielu wykładom towarzyszyły burzliwe dyskusje, które niejednokrotnie musiały być przerywane przez prowadzących. Wiele rozmów kontynuowano w kuluarach.

Wykładom i prelekcjom, jak co roku, towarzyszyła wystawa stoisk. Zaprezentowano  produkty oraz rozwiązania dla przemysłu chemicznego z zakresu bezpieczeństwa procesowego.

Konferencja nie osiągnęłaby tak znaczącej rangi bez wsparcia czołowych instytucji naukowych i urzędów. Dziękujemy więc honorowemu gospodarzowi – ZA Tarnów SA, naszym patronom – Ministerstwu Gospodarki, CIOP-PIB, PIPCh ZP, partnerowi: UDT za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Dziękujemy Wam –  uczestnikom tegorocznej imprezy i zapraszamy na kolejną edycję konferencji.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ