Partner serwisu
31 sierpnia 2023

Grupa ORLEN rozpoczęła rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu

Kategoria: Aktualności

To największa inwestycja w krajowe magazyny gazu w historii – po jej zakończeniu pojemność instalacji wzrośnie o 60 proc., do 2,1 mld m sześc. W efekcie Wierzchowice będą dysponowały ok. połową krajowych zdolności magazynowych. Rozbudowa realnie wzmocni bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców.

Grupa ORLEN rozpoczęła rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu

– Inwestujemy, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy gazu dla polskich rodzin i przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach, łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 proc. i przekroczy 4 mld metrów sześciennych. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez ok. 10 miesięcy. Dysponując taką rezerwą, będziemy lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów. Tym samym rozbudowa magazynów wpisuje się w nasz strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwiększamy nie tylko możliwość gromadzenia zapasów gazu, ale inwestujemy także we własne wydobycie w kraju i Norwegii, zawieramy kolejne kontrakty na zakup surowca i rozbudowujemy flotę statków do przewozu LNG – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.
 

W wyniku rozbudowy pojemność czynna PMG Wierzchowice, największego podziemnego magazynu gazu w Polsce, wzrośnie o 800 mln m sześc. z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. Oznacza to zwiększenie możliwości krajowego systemu magazynowania aż o jedną czwartą. Co więcej, aż o jedną trzecią – do 19,2 mln m sześc. na dobę – wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona aż o 66 proc. – do 24 mln m sześc. na dobę. Przełoży się to na większą elastyczność instalacji i możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie roku 2025 i 2026.
 

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to największy w Polsce obiekt tego typu wykorzystujący jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Głównym zadaniem magazynu jest zatłaczanie i odbiór gazu ziemnego wysokometanowego. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.
 

Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie i odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. ORLEN właśnie rozpoczął wiercenie pierwszego otworu. Do prac zastosowano kroczące urządzenie marki Bentec, które umożliwia wykonanie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu, ponieważ wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi lokalizacjami.
 

Trzema kluczowymi wykonawcami inwestycji są spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN. PGNiG Technologie jest głównym wykonawcą prowadzącym nadzór nad inwestycją. Spółka Gazoprojekt opracowała projekt inwestycji, a Exalo Drilling wykona zaplanowane odwierty. Realizacja tak dużej inwestycji wiąże się również z zaangażowaniem wielu podwykonawców, w tym regionalnych firm, co przyczyni się do zwiększonej aktywności lokalnego biznesu.
 

Decyzja o rozbudowie PMG Wierzchowice podjęta została w kwietniu 2022 r. i była odpowiedzią na kryzys energetyczny związany z agresją Rosji na Ukrainę. Podziemne magazyny gazu są nie tylko rezerwą konieczną w sytuacji kryzysu i zagrożenia brakiem dostaw, pracują także na rzecz stabilizacji całego systemu gazowego. Ich działanie pozwala wyrównywać sezonowe wahania popytu na gaz, który wynika ze wzrostu zapotrzebowania na energię w sezonie grzewczym i spadku zapotrzebowania w sezonie letnim. Dzięki temu profil dostaw do systemu, w całym roku, jest bardziej równomierny.
 

Grupa ORLEN jest właścicielem 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych - pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).

Podobnie jak w poprzednich latach Grupa ORLEN dąży do pełnego zapełnienia pojemności magazynowych w Polsce przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Obecnie podziemne magazyny wypełnione są w około 95 proc. (stan na 30.08.2023 r.).

źródło: Grupa ORLEN
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ