Partner serwisu
18 października 2023

WARSZTATY podczas kongresu

Kategoria: XVII Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowego zorganizowano warsztaty podczas których Tymoteusz Mądry, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego w Aspiratio Consulting przedstawił dwa zagadnienia kluczowe dla branży.

WARSZTATY podczas kongresu

Pierwszy temat poruszony podczas warsztatów w ramach XVII Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej dotyczył spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii - szansy na pozyskanie zielonej energii i ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.
 
W lipcu 2023 r. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii zawierającą liczne ułatwienia dla spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest upowszechnienie tych form energetyki obywatelskiej, które umożliwiają przedsiębiorcom znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Wsparcie dla wymienionych społeczności energetycznych przejawia się także w publicznych programach zapewniających dofinansowanie na budowę instalacji OZE wykorzystywanych w ramach spółdzielni, czy też klastrów. 

 
Drugim zagadnieniem przygotowanym dla uczestników spotkania były kontrole WIOŚ w zakresie jakości odprowadzanych ścieków. Omówiono najczęstsze przyczyny nakładania kar i opłat podwyższonych.
 
Przedsiębiorcy poddawani kontrolom WIOŚ często skarżą się na otrzymywane kary za stosunkowo błahe naruszenia. Tego typu sankcji łatwo uniknąć wdrażając w ramach codziennej działalności procedury zapewniające zgodność działalności z wszelkimi wymogami organów ochrony środowiska. Podczas kontroli warto również pamiętać o swoich prawach oraz czuwać, czy kontrolujący nie przekraczają swoich uprawnień. W tym celu niezbędna jest znajomość przepisów proceduralnych, na podstawie których WIOŚ przeprowadza kontrolę.


Tymoteusz Mądry, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego Aspiratio Consulting


Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych. Wspiera zarówno jednostki samorządu terytorialnego, organy ochrony środowiska, jak i przedsiębiorców prywatnych. Zawodowo i naukowo interesują go kwestie związane z prawem ochrony środowiska oraz gospodarką odpadami. Specjalizuje się również w regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzeni i w prawie budowlanym. Stały uczestnik konferencji naukowych i branżowych oraz autor licznych publikacji zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych dotyczących swojej specjalizacji. Członek zespołu eksperckiego przy Pełnomocniku Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, który opracował nowelizację przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni energetycznych

***

Organizatorem XVII Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej, (17-18 października 2023 r.) w Gdyni jest firma BMP, wydawca m.in. czasopism "Kierunek CHEMIA", „Kierunek ENERGETYKA” i „Kierunek Spożywczy” oraz portali: kierunekCHEMIA.pl, kierunekENERGETYKA.pl, kierunekSPOŻYWCZY.pl. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia zostali: Rafineria Gdańska oraz Browar w Elblągu należący do Grupy Żywiec.

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ