Partner serwisu
10 lipca 2023

DEBATA: Myśl o przyszłości! Nowe rozwiązania - nowe zagrożenia

Kategoria: XXII Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

Drugiego dnia konferencji w programie zaplanowano debatę: "Myśl o przyszłości!Nowe rozwiązania - nowe zagrożenia", którą poprowadzi pani dr Agnieszka Gajek, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB.

DEBATA: Myśl o przyszłości! Nowe rozwiązania - nowe zagrożenia

Udział w debacie potwierdzili:
Dariusz Chmielewski, Dyr. Biura-Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki BHP, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Andrzej Grobecki, kierownik Biura Bezpieczeństwa Procesowego i BHP, Grupa Azoty S.A.
Piotr Grobelny, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji, PCC Rokita SA
Ariadna Koniuch, zastępca dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeń, KG PSP Warszawa
Jarosław Pudzianowski, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Tematyka debaty:
• Zagrożenia a rozwój nowych technologii w przemyśle
• Przygotuj się na nieznane. Jak opracować plan awaryjny dla nowej sytuacji kryzysowej?
• Przemysł 4.0 – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy
• Innowacyjne rozwiązania dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości
• Infrastruktura krytyczna – jak ją chronić?

 

Dr Agnieszka Gajek

Pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) od roku 2001, obecnie, od 2012 r. na stanowisku kierownika Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych.

Działalność naukowa dr Agnieszki Gajek dotyczy kwestii zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków w zakładach stwarzających duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jak również w zakładach niesevesowskich, tj. zakładach posiadających na swoim terenie, mniejsze niż wartości progowe, ilości substancji niebezpiecznych.

Jest wieloletnim ekspertem współpracującym z ministerstwem właściwym ds. gospodarki. W 2011 r. była członkiem krajowej grupy roboczej ds. projektu Dyrektywy Seveso III z ramienia CIOP-PIB, następnie w 2015 r. członkiem grupy przygotowującej implementację Dyrektywy Seveso III do polskiego prawa. Od tego samego roku jest członkiem Rady Naukowej CIOP-PIB (trzecia kadencja).

Od 2018 r. reprezentuje Polskę w European Federation of Chemical Engineering (EFCE) Working Party on Loss Prevention (the representative of the Polish Association of Chemical Engineers to the Loss Prevention and Safety Promotion WP).

Od lutego 2022 r. dr Agnieszka Gajek jest zastępcą członka Rządowej Grupy Interesów (GIG) Komitetu Doradczego KE ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) oraz zastępcą członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA).

Autorka i współautorka książek, opracowań monograficznych poświęconych problematyce poważnych awarii przemysłowych, artykułów naukowych oraz referatów na konferencjach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych.

 

Honorowym Gospodarzem XXII Konferencji Naukowo-Technicznej "Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych.Infrastruktura krytyczna", która odbędzie się 26-27 wrzesnia br. jest PCC Rokita SA. Organizatorem – firma BMP, wydawca m.in. magazynu "Chemia Przemysłowa" i portalu www.kierunekCHEMIA.pl.

fot. Agnieszka Gajek
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ