Partner serwisu
30 lipca 2014

Instalacja w podczerwieni

Kategoria: Remonty, UR

Diagnostyka termograficzna stosowana jest wszędzie tam, gdzie symptomem zmiany stanu technicznego obiektu jest zmiana w rozkładzie pola temperatur jego powierzchni. Dlatego też termografia znalazła zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, w którym poza typowymi instalacjami jest również cała gama maszyn i urządzeń niezbędnych w realizacji procesu produkcji.

Instalacja w podczerwieni

Termografia w podczerwieni jest bezkontaktową techniką pomiaru temperatury i obrazowania rozkładu pola temperatur, bazującą na detekcji promieniowania podczerwonego emitowanego przez każdy obiekt mający temperaturę większą od zera bezwzględnego. Zastosowanie termografii w podczerwieni do badań diagnostycznych znane jest od lat 50. XX wieku, jednak w ostatnich 10 latach, dzięki znacznemu rozwojowi technologii detektorów
podczerwieni skutkującemu obniżeniem cen kamer termowizyjnych, termografia stała się jedną z kluczowych  narzędzi współczesnej eksploatacyjnej diagnostyki termicznej obiektów technicznych i procesów przemysłowych.

Przykłady zastosowań termografii można znaleźć w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, wydobywczym, hutniczym, szklarskim, motoryzacyjnym, lotniczym, papierniczym w energetyce, budownictwie, rolnictwie, badaniach nieniszczących oraz wielu innych [Madura 2004, Minkina 2004].

Termograficzna diagnostyka instalacji
W przedsiębiorstwach branży chemicznej eksploatowane są różnorodne maszyny, urządzenia i instalacje
realizujące specyficzne funkcje i procesy. W każdym zakładzie chemicznym możemy znaleźć instalacje wysoko
i nisko ciśnieniowe, reaktory, piece, kotły, maszyny wirnikowe, tłokowe, hydrauliczne, mechaniczno-elektryczne
czy instalacje i osprzęt elektryczny. Cała infrastruktura techniczna bierze udział w wytwarzaniu, przesyłaniu
i magazynowaniu różnego rodzajów mediów (ciał stałych, gazów i cieczy), przy zachowaniu odpowiednich
parametrów procesowych i warunków bezpieczeństwa. Każdy z obiektów biorący udział w procesie przemysłowym
może być źródłem nieprzewidzianych problemów, które mogą być wykryte wcześniej, dzięki szybkiej, bezkontaktowej i odpowiednio zaplanowanej inspekcji termograficznej.
Korzystając z kamery termograficznej, możliwe jest wykrywanie problemów różnych obiektów. Wykorzystuje się do tego bezwzględne pomiary temperatury, jak również obserwacje porównawcze, szczególnie w przypadku, gdy w zakładzie działa wiele maszyn tego samego typu.
Bardzo często obiektami poddawanymi inspekcji termograficznej są instalacje i urządzenia elektroenergetyczne,
których niezawodność przekłada się na ciągłość produkcji. Przepływ prądu przez obwody i urządzenia elektryczne, napotykając opór, generuje energię cieplną. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie wszelkich anomalii związanych z nierównomiernym obciążeniem, przerwami obwodów elektrycznych lub luźnymi połączeniami, co w energetyce stanowi około 25% wszystkich uszkodzeń. Inspekcjom poddaje się osprzęt rozdzielni wysokiego, jak i niskiego napięcia.

Termografia sposobem na izolację termiczną
Kolejnym obszarem zastosowania termografii w przemyśle chemicznym to wykrywanie uszkodzeń izolacji termicznej pieców, podgrzewaczy, rurociągów i innych obiektów, w których izolacja termiczna ogranicza straty energii oraz zabezpiecza elementy instalacji przed zbyt wysoką temperaturą mogącą wywołać ich uszkodzenie.
Innymi obiektami rafineryjnymi poddawanyminspekcjom termograficznym pod kątem uszkodzeń izolacji termicznych to piece do reformowania i podgrzewacze ropy naftowej.
Stosując kamerę termograficzną wraz z odpowiednim osprzętem, możliwa jest również ocena stanu wewnętrznych
instalacji podgrzewaczy, pieców i kotłów.W szczególności dotyczy to identyfikacji uginania się rur i wycieków mogących doprowadzić do katastrofalnych skutków. Na fot. 1 przedstawiono – na przykładzie
podgrzewacza ropy naftowej – zjawisko uginania się rur wywołane ekspansją cieplną oraz wyciek z jednej z nich.

FOT.1 Przykładowe obrazy termograficzne przedstawiające uginanie się rur podgrzewacza ropy oraz wyciek z jednej z nich

Termografia na morskich platformach wiertniczych
Innym przykładem zastosowania termografii w inspekcjach instalacji przemysłu chemicznego może być identyfikacja poziomu osadów w zbiornikach i rurociągach. Dużym problemem przy wydobyciu termograficzna pozwoliła zaplanować odpowiednio wcześniej czyszczenie kanału z osadów i dostarczyła informacji jak często należy podejmować podobne czynności obsługowe.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ