Partner serwisu
16 listopada 2022

CIECH S.A. chce wypłacić w grudniu zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 79 mln zł

Kategoria: Aktualności

Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok, w wysokości 79 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję. Dzień ustalenia praw do zaliczki na poczet dywidendy to 22 grudnia, a termin wypłaty – 29 grudnia. Po pozytywnym wyniku badania sprawozdania finansowego za dziewięć miesięcy br., przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, wypłatę zaliczki musi zatwierdzić Rada Nadzorcza spółki. Regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy jest ważnym elementem strategii Grupy CIECH na lata 2022-2024.

CIECH S.A. chce wypłacić w grudniu zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 79 mln zł

Wysokość zaliczki na poczet dywidendy nie przekroczy połowy zysku jednostkowego spółki wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 30 września br. Raport jednostkowy i skonsolidowany za trzeci kwartał zostaną opublikowane 29 listopada.

- Dobra sytuacja finansowa Grupy i korzystne ostatnie miesiące działalności biznesowej umożliwiają realizację zapowiedzi o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, w wysokości 79 mln zł. Decyzja ta nie wpływa na realizację projektów rozwojowych i transformacyjnych prowadzonych w ramach strategii Grupy CIECH na lata 2022-2024 – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Zaliczka na wypłatę dywidendy jest rozwiązaniem przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych (art. 349 par. 1). Zaliczkę może wypłacić spółka, która posiada wystarczające środki własne oraz wykazała zysk w poprzednim roku obrotowym. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż połowa zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy musi być uwzględniona w statucie spółki.

Po pierwszym półroczu 2022 roku, Grupa CIECH wypracowała 148 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (+14 proc. r/r). Wynik znormalizowany EBITDA wyniósł 431 mln zł (+5 proc. r/r), co przekładało się na wykonanie prognozy całorocznej na poziomie 55-58 proc.

źródło: ciechgroup.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ