Partner serwisu
12 października 2022

Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Kategoria: Aktualności

Wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Unię Europejską znalazł się projekt zgłoszony przez Port Police, który jest częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” obejmuje m.in. budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police. Planowane prace zwiększą dostępność do portu od strony lądu i od strony morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową. Rozwój Portu zwiększy potencjał Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym również jej największej inwestycji Polimery Police.

Projekt został wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Jego całkowity koszt to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to blisko 1,74 mln euro.

Zgodnie z założeniami, wykonane zostaną prace studyjne dla dwóch zadań, tj. budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Port Morski w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio również rozwojowi całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. To duży sukces, tym bardziej, że Port Police jest jedynym portem, który otrzymał finansowanie w ramach tej edycji programu – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Realizacja projektu otworzy drogę do realizacji prac inwestycyjnych w zakresie połączenia kolejowego Portu Morskiego Police z budowaną linią kolejową nr 437 oraz utworzenia nowych bocznic kolejowych na terenie Portu. Możliwa będzie także rozbudowa nabrzeża ciężkiego uniwersalnego o planowanej długości 300 metrów, dzięki czemu łączna długość nabrzeża ciężkiego w porcie wyniesie docelowo 715 metrów.

Prace te wpłyną również pozytywnie na dostęp do Portu od strony lądu oraz morza, a także zwiększą jego wydajność. Dodatkowo pozyskanie dofinansowania na prace studyjne w ramach CEF ułatwi w przyszłości ewentualny proces wnioskowania o dofinansowanie prac inwestycyjnych, gdyż zatwierdzenie zakresu projektu przez organy Komisji Europejskiej może być traktowane jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia dla sieci kompleksowej TEN-T.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ