Partner serwisu
28 września 2022

Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa

Kategoria: Aktualności

27 września 2022 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN a Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa

Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji Spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej PGNiG, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej Spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej PGNiG, a także zobowiązanie Spółki do kontynuacji po połączeniu Spółki z PGNiG kluczowych inwestycji realizowanych lub przygotowywanych przez PGNiG przed połączeniem, wskazanych w Porozumieniu, w zakresie minimalnym w nim określonym („Zobowiązania Inwestycyjne”).

Spółka zadeklarowała również, że po połączeniu i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Porozumieniu – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia statutu Spółki  – strategia podejmowana przez Spółkę w zakresie działalności wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodna z Polityką Energetyczną Polski, której główną tezą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego.

Porozumienie nie ma charakteru zobowiązaniowego za wyjątkiem wybranych jego postanowień, regulujących między innymi wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych, w tym zasady odpowiedzialności Spółki za ich naruszenie.

W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę prawnie wiążących Zobowiązań Inwestycyjnych oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony Porozumienia na opracowanie planu naprawczego w celu usunięcia stanu takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych w wysokości precyzyjnie określonej w Porozumieniu.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia jego zawarcia, przy czym okres ten ulegnie automatycznemu przedłużeniu w okolicznościach wskazanych w Porozumieniu, na okres niezbędny do realizacji Zobowiązań Inwestycyjnych. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem połączenia Spółki z PGNiG, tj. z datą wpisu tego połączenia do właściwego rejestru.

Na zawarcie porozumienia zgodę wyraziły Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki.

źródło: inf. prasowa
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ