Partner serwisu
19 maja 2022

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Kategoria: Aktualności

W IV edycji sympozjum, które odbyła się 23-24.04.2022 r., wzięło udział 88 prelegentów. Przedstawili komunikaty ustne oraz posterowe z 17 ośrodków naukowych z całej Polski.

IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Dla studentów, doktorantów i młodych naukowców

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh) to cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa przeznaczona dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy chcą przedstawić swoje badania naukowe, bądź badania przeglądowe o charakterze popularnonaukowym z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Jednym z wielu atutów PSSCh jest fakt, że sesje prezentacji i posterowe odbywają się w czasie rzeczywistym – prelegenci przedstawiają na żywo swoje wyniki badań, po czym dyskutują z pozostałymi uczestnikami.

 

4 edycja

IV edycja Sympozjum odbyła się w dniach 23-24.04.2022 r. Wzięło w niej udział 88 prelegentów, którzy przedstawili komunikaty ustne oraz posterowe z 17 ośrodków naukowych z całej Polski.

Organizatorami aktualnej edycji byli: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików we współpracy z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekę merytoryczną nad Sympozjum sprawowali Członkowie Komitetu Naukowego w skład którego wchodzili naukowcy z trzech Pomorskich Uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Sympozjum wsparły poprzez udzielone patronaty pomorskie ośrodki naukowe: Związek Uczelni Fahrenheita, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor Politechniki Gdańskiej, a także Dziekani Wydziału Chemicznego PG, Wydziału Chemii PG oraz Wydziału Farmaceutycznego GUM. Wsparcie okazali również: Prezydent Miasta Gdańska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Polska Akademia Nauk oddział w Gdańsku, Parlament Studentów RP, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Nanonet, Rzecznicy Nauki, Radio Mors UG, portale kierunekchemia.pl, teraz środowisko.pl, dlaStudenta.pl, eDoktorant, Forum Akademickie oraz magazyn studencki Płyń pod Prąd. Partnerami IV PSSCh byli: firma Merck, Most Wiedzy, Chemat, Shim-Pol oraz czasopismo Progress.

 

2 wykłady inauguracyjne + wystąpienie gościnne

Podczas Sympozjum zostały wygłoszone dwa wykłady inauguracyjne oraz jedno wystąpienie gościnne: pierwszego dnia (23.04) wykład inauguracyjny pt. „Wykorzystanie elektrody z cyklicznie odnawialnego filmu ciekłego amalgamatu R-AgLAFE w badaniach zmian dynamiki katalitycznego działania 2-tiocytozyny na proces elektroredukcji jonów Bi(III) pod wpływem surfaktantu”   wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Również pierwszego dnia Sympozjum uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji przedstawiciela MOST WIEDZY z Politechniki Gdańskiej. Drugiego dnia (24.04) wykład inauguracyjny pt. „Związki bioaktywne w glonach słodkowodnych” wygłosił profesor uczelni, dr hab. Radosław Pankiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Nagrody dla 6 najlepszych

Organizatorzy wraz z Komitetem Naukowym nagrodzili łącznie sześć najlepszych wystąpień w kategoriach: komunikaty ustne i posterowe z badań własnych oraz badań przeglądowych o charakterze popularnonaukowym.

Nagrodzone zostały prezentacje:

  • Pani Joanny Chudzik z Politechniki Łódzkiej za wystąpienie pt. „Nanokompozyty elestomerowe z nanodrutami srebra i ich właściwości”
  • Pani Patrycji Dawiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wystąpienie pt. „Charakterystyka chłoniaka rozlanego z dużych komórek B metodą obrazowana ramanowskiego”
  • Pani Julii Janas z Politechniki Wrocławskiej za wystąpienie pt. „Hydrożele, różne ich zastosowania i użycie ich jako rusztowania w bio-druku 3D”

Nagrodzone postery, przedstawili:

  • Pani Marta Gaweł z Uniwersytetu Łódzkiego za wystąpienie pt.  „wybrane aminokwasy tiolowe jako cenne antyoksydanty w superowocah. Badania chromatograficzne”
  • Pani Kinga Jóźwiak z Uniwersytetu Wrocławskiego  za wystąpienie pt. „Nanocovalent interactions and proton dynamics in nitrophtalic acid associates and complexes”
  • Pani Katarzyna Szafrańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum za wystąpienie pt.  „Umami, czyli chemia ramenu”

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom IV Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego. Prelegentom, za niezwykle ciekawe wystąpienia oraz dyskusje. Dziękujemy bardzo naszym gościom za inspirujące wykłady, a także członkom Komitetu Naukowego, którzy dzielnie uczuwali nad jakością merytoryczną Sympozjum.

źródło: inf. prasowa
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ