Partner serwisu
14 stycznia 2022

Obracasz chemikaliami w firmie? Sprawdź niezbędną listę szkoleń!

Kategoria: Aktualności

Rozwój sektorów takich jak chemia, biotechnologia czy farmacja zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów przeszkolonych w zakresie obrotu chemikaliami. Na przedsiębiorcach spoczywa bowiem ogromna odpowiedzialność w zakresie przestrzegania surowych i dość zawiłych przepisów. Sprawdź, jak możesz uzupełnić wiedzę swoich pracowników dzięki szkoleniom z chemikaliów i dotyczących ich wymogów.

Obracasz chemikaliami w firmie? Sprawdź niezbędną listę szkoleń!

Szkolenia – chemikalia pod kontrolą

Specjaliści zajmujący się różnego rodzaju substancjami chemicznymi muszą mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Wykształcenie to nie wszystko, ponieważ ważne jest również uaktualnienie wiedzy dotyczącej chociażby zasad i regulacji związanych z obrotem chemikaliami. Temu właśnie służą rozmaite specjalistyczne szkolenia. Chemikalia podlegają wielu przepisom prawa, a w zależności od branży, w której działa firma i zakresu kompetencji konkretnego pracownika, może być konieczna znajomość różnych regulacji. Które szkolenia z chemikaliów są wybierane najczęściej?

  • Szkolenia CLP (Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures) odnoszą się do europejskiego rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. To rozbudowany zestaw regulacji i wytycznych dla wszystkich, którzy obracają chemikaliami. Szkolenia CLP mogą mieć postać ogólną lub służyć uaktualnianiu wiedzy – to znaczy przedstawieniu najnowszych nowelizacji. Do tej drugiej grupy należą np. tematy związane z kodami UFI i nowym sposobem zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie. Listę szkoleń CLP znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/clp.
     
  • Szkolenia REACH dotyczą rozporządzenia związanego z rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i stosowanymi ograniczeniami w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Jego znajomość jest niezbędna w każdym miejscu, które posługuje się środkami chemicznymi lub wprowadza je na rynek. Przepisy REACH określają bowiem m.in. zasady sporządzania i odczytywania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz scenariuszy narażenia. Szkolenia REACH często są łączone ze szkoleniami CLP. Listę kursów i szkoleń poświęconych REACH znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/reach, gdzie zgromadzono oferty szkoleń od kilkuset firm szkoleniowych.
     
  • Szkolenia ADR dotyczą przewozu materiałów niebezpiecznych omawiają obowiązki kierowcy w tym zakresie i wszelkie wymogi wynikające z aktualnych przepisów.
     
  • Magazyn substancji niebezpiecznych to kolejny z popularnych tematów szkolenia. Chemikalia muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach i związane jest to z wieloma regulacjami.

 

Bazy szkoleń i kursów

Szkoleń dotyczących chemikaliów jest oczywiście znacznie więcej. Istnieje również możliwość organizacji kursów zamkniętych dopasowanych tematyką do potrzeb firmy. Dlatego inwestowanie w wiedzę personelu nie powinno być trudne. Poszukując szkoleń i kursów, czy to dotyczących ochrony środowiska, obrotu chemikaliami, transportu materiałów niebezpiecznych, czy też na dowolny inny temat, możemy skorzystać z online’owej bazy szkoleń. Jedna z popularniejszych dostępna jest właśnie pod adresem Eventis.pl. Zgromadzono w niej ponad 7 tysięcy tytułów szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów otwartych, a więc takich, gdzie możemy dołączyć do grupy szkoleniowej. Portal umożliwia jednak również uzyskanie oferty na szkolenia zamknięte poprzez wysłanie zapytania do jednej z 700 firm szkoleniowych zarejestrowanych w portalu.

Internetowe bazy szkoleń pozwalają dużo szybciej odnaleźć szkolenia na dany temat, zarówno te stacjonarne, realizowane w całej Polsce, jak też szkolenia i kursy online, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Baza szkoleń pozwala porównać program poszczególnych szkoleń, zapoznać się z sylwetkami osób prowadzących zajęcia oraz porównać ceny szkoleń oferowanych przez konkurencyjne firmy szkoleniowe.

źródło: artykuł ekspercki
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ