Partner serwisu
11 czerwca 2014

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wydobycia gazu łupkowego

Kategoria: Z życia branży

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą wydobycia gazu łupkowego

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Nowe regulacje w ocenie rządu mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem będzie zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego.

Jedna koncesja
Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Dotychczas na każdą z tych faz działalności potrzebna była odrębna. Koncesja będzie przyznawana przez Ministra Środowiska w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Koncesja będzie mogła być przyznana bez przetargu, jeśli wcześniej w drodze przetargu nie udało się wyłonić podmiotu, który otrzyma koncesję. Koncesja będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

Obowiązek zabezpieczenia
Nowelizacja wprowadza też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji. Zabezpieczenie nie będzie mogło przekroczyć równowartości 20 proc. wysokości kosztów prac geologicznych.

Struktury na podstawie zgłoszenia
Ustawa przewiduje ponadto szereg ułatwień dla przedsiębiorców zajmujących się  poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Daje przedsiębiorcom m.in. możliwość rozpoczęcia wydobycia surowca już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Ponadto będą oni mogli m.in. wykonywać badania geofizyczne w celu zbadania struktur geologicznych wyłącznie na podstawie zgłoszenia. W nowelizacji przewidziano także ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych przez przedsiębiorców. Ustawa wprowadza nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów.

Wzmocnione uprawnienia kontrole
W celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, nowelizacja wzmacnia uprawnienia kontrolne organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Przewiduje również monitorowanie przez Ministra Środowiska wykonywania koncesji. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

 

Źródło: Sejm

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ