Partner serwisu
18 listopada 2021

Bezpieczeństwo priorytetem Polskiej Chemii

Kategoria: Aktualności

Bezpieczeństwo procesowe, BHP, legislacja, promocja dobrych praktyk i współpraca z organami kontroli – wszystkie te kwestie stoją w centrum zainteresowania Polskiej Chemii. Jako sektor, którego jednym z fundamentalnych filarów funkcjonowania jest obszar bezpieczeństwa, branża upowszechnia najwyższe standardy w tym zakresie.

Bezpieczeństwo priorytetem Polskiej Chemii

Pod koniec czerwca br. Komisja Europejska (KE) opublikowała Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. W dokumencie podkreślono, że ochrona ludzi przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy stanowi kluczowy element zapewnienia wszystkim pracownikom godnych warunków pracy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy i poprawa normy BHP w całej UE, we wszystkich sektorach. Wśród działań KE związanych z poprawą bezpieczeństwa znajduje się również Strategia UE w zakresie chemikaliów mająca na celu eliminowanie negatywnego wpływu chemikaliów na człowieka i środowisko. Wszystkie te regulacje sprawiają, że przed Polską Chemią stoi wiele wyzwań
i ambitnych celów.

Sektor chemiczny jest liderem w przemyśle w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, do budowy którego potrzeba wielu elementów. Z jednej to strony innowacje, nowoczesne technologie, bez których w dzisiejszym świecie nie da się „iść do przodu”, z drugiej zaś odpowiednie otoczenie regulacyjne i wsparcie ze strony administracji, by wszelkie zmiany można było łatwiej i skuteczniej wdrażać. Przemysł jest gotowy sprostać nowym wyzwaniom, ale opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań nie jest szybkim i prostym procesem. Ważnym elementem przemian jest transformacja cyfrowa, która dostarcza licznych rozwiązań prowadzących do automatyzacji procesów, usprawnienia produkcji, lepszej ochrony pracowników i jeszcze większego ograniczenia wypadkowości, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa w branży chemicznej – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

Bezpieczne rozwiązania branży

Przekształcenie dotychczasowych procesów technologicznych i linii produkcyjnych w przemyśle chemicznym wymaga podejmowania licznych działań, w tym m.in. prac badawczo-rozwojowych, jak również odpowiednich nakładów finansowych. Branża musi pracować nad alternatywnymi rozwiązaniami, substancjami, modyfikować i ulepszać już istniejące technologie i produkty, aby sprostać nie tylko nowym regulacjom, lecz także oczekiwaniom konsumenckim.

Przemysł chemiczny, mając na uwadze kluczowe znaczenie obszaru bezpieczeństwa w swoim codziennym funkcjonowaniu, musi mierzyć się z licznymi zagrożeniami, dbać o pracowników, mając jednocześnie świadomość ogromnej złożoności procesów, różnorodności chemikaliów i rozbudowanej infrastruktury przemysłowej. Należy pamiętać, iż sektor chemiczny podejmuje liczne działania, aby sprostać nowym wyzwaniom regulacyjnym i być jeszcze bardziej bezpiecznym zarówno dla środowiska, jak i  człowieka – wskazuje dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert w Pionie Rzecznictwa i Legislacji w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

 

Bezpieczeństwo w dobie wodorowej rewolucji

Branża chemiczna nie pozostaje bierna, o czym świadczą licznie opracowywane nowe technologie i wdrażane innowacje. Przykładem tego typu inicjatyw są działania związane z rozwojem technologii wodorowych. Z wodorem, który zyskał miano nowoczesnego „paliwa przyszłości”, wiąże się szereg kwestii dotyczących bezpieczeństwa jego produkcji i wykorzystania. Do jego magazynowania potrzebne są specjalne, wytrzymałe zbiorniki, z kolei aby był produkowany w bezpieczny sposób kluczowe są odpowiednie instalacje. Niezbędna jest specjalistyczna aparatura pomiarowa, niezwykle istoty jest również aspekt bezpieczeństwa obsługi i projektowania instalacji wodorowych. Wodór to zatem coś więcej niż „tylko” paliwo i należy patrzeć na niego znacznie szerzej, także w kontekście bezpieczeństwa procesowego. Chemia, będąca głównym producentem wodoru, w sposób oczywisty będzie jednym z kluczowych „graczy” w rozwoju rozwiązań i technologii opartych o ten jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków chemicznych.

 

Bezpieczeństwo w centrum zainteresowań Polskiej Chemii

Bezpieczeństwo, jako jeden z priorytetów branży chemicznej, jest jednym z głównych obszarów, na którym koncentrują się prace Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Jako ekspercka organizacja branżowa, PIPC stanowi platformę dyskusji i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z bezpieczeństwem w polskim przemyśle chemicznym. Współpraca PIPC z krajową administracją oraz jej aktywny udział na forum unijnym sprawiają, iż Polska Chemia ma realny głos w tak ważnych kwestiach jak poprawa bezpieczeństwa, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych czy klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest także organizatorem Programu Bezpieczna Chemia – jedynego w Polsce projektu poświęconego kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowanego do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, mając na uwadze zainteresowanie tematyką dotyczącą obszaru bezpieczeństwa w branży, przykłada wielką wagę do omawiania zagadnień z nim związanych. Dlatego też, blok poświęcony bezpieczeństwu, w ramach Programu Bezpieczna Chemia, będzie stanowił jeden z kluczowych obszarów tematycznych podczas organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego II TECHCO Forum. Odbędzie się ono już w terminie 23-24 listopada 2021 r. w formule stacjonarnej, w Hotelu Magellan (Bronisławów, woj. łódzkie). Podczas tej wyjątkowej konferencji wraz z zaproszonymi ekspertami będziemy rozmawiać o tym, jak budować bezpieczeństwo w branży chemicznej, zastanowimy się również, jakie otoczenie regulacyjne jest potrzebne Polskiej Chemii
w tym zakresie. Przyjrzymy się także zagadnieniom związanym z nowoczesnymi technologiami i spojrzymy na wodór z zupełnie nowej perspektywy – bezpieczeństwa procesowego.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja dostępne są na: www.techco.pipc.org.pl

Artykuł opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

źródło: PIPC
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ