Partner serwisu
04 sierpnia 2021

Nowy zintegrowany raport LOTOSU już dostępny online

Kategoria: Aktualności

Grupa Kapitałowa LOTOS opublikowała zintegrowany raport roczny, który kompleksowo prezentuje finansową i pozafinansową działalność firmy w 2020 roku. Znajdują się tam informacje dotyczące podejścia koncernu do aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.

Nowy zintegrowany raport LOTOSU już dostępny online

Dbając o transparentność swoich działań, LOTOS co roku prezentuje dane finansowe i niefinansowe za pośrednictwem raportu zintegrowanego. Konstrukcja publikacji odnosi się do kluczowych obszarów ESG, czyli środowiska (z ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (z ang. social responsibility) oraz zasad zarządzania czy też ładu korporacyjnego (z ang. corporate governance). W raporcie prezentowane są również wyniki finansowe, informacje o firmie i produktach oraz perspektywy na przyszłość.

 

Wyzwania 2020 roku

2020 rok niespodziewanie okazał się rokiem próby. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym oraz wynikające z nich recesja światowej gospodarki i zawirowania na rynku ropy naftowej wpłynęły na sektor paliwowy, w tym na działalność Grupy Kapitałowej LOTOS. Ubiegły rok potwierdził zarówno wysoką elastyczność i efektywność gdańskiej rafinerii, jak również profesjonalizm i zaangażowanie pracowników. Dużym wyzwaniem było wsparcie w przejściu na pracę zdalną oraz wdrożenie niezbędnych narzędzi IT.

Mimo trudnych warunków makroekonomicznych, w 2020 roku zakończono Projekt EFRA oraz przekazano do eksploatacji centrum produkcyjne na złożu B8. Udało się też sfinalizować inwestycje proekologiczne: budowę nowej instalacji do odzyskiwania oparów, uruchomienie Węzła Odzysku Wodoru czy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS.

Ponadto, w 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła swoją warunkową decyzję ws. zgody na koncentrację Grupy LOTOS i PKN Orlen, co było istotnym krokiem w procesie budowy silnego koncernu multienergetycznego.

 

Elementy raportu

W zintegrowanym raporcie za 2020 rok prezentowane są działania skupione wokół sześciu kluczowych kapitałów: finansowego, środowiskowego, społecznego, produkcyjnego, ludzkiego oraz intelektualnego.

Można w nim przeczytać m.in. o tym, że LOTOS minimalizuje zużycie energii, materiałów i surowców, kontroluje i redukuje emisję gazów oraz ścieków, zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów, a także dba o bioróżnorodność. Koncern realizuje też szereg akcji z zakresu zaangażowania społecznego. Świadczą o tym m.in. 23 projekty z zakresu sponsoringu sportu, 26 projektów z zakresu sponsoringu kultury czy 14 mln zł przekazanych przez Fundację LOTOS na dofinansowanie 148 projektów społecznych.

Zgodnie z dobrą praktyką LOTOSU, podobnie jak w poprzednich latach, raport zintegrowany został wydany wyłącznie w formie elektronicznej. To znaczące ułatwienie dla różnych grup odbiorców oraz możliwość korzystania z licznych funkcjonalności online. Publikacja została sporządzona zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości, a także ze standardem raportowania zintegrowanego IIRC.

Zintegrowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok dostępny jest pod adresem: https://raportroczny.lotos.pl/.

źródło: Grupa LOTOS
fot. Adam Pilecki
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ