Partner serwisu
07 lipca 2021

Risk Based Inspection w Polsce

Kategoria: XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

To metoda, o której podczas XIV Konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym (14-16 lipca, Zakopane) opowie Tomasz Klinkosz z UDT.

Risk Based Inspection w Polsce

Predykcja zużycia i zarzadzanie ryzykiem urządzeń w przemysłowych instalacji technologicznych. Wnioski i kierunki rozwoju Risk Based Inspection w Polsce na podstawie 10 lat doświadczeń UDT to tytuł prezentacji Tomasz Klinkosza z UDT.

W prezentacji zostanie przedstawiona ogólna koncepcja zarzadzania ryzykiem urządzeń ciśnieniowych z zastosowaniem moetodologii Risk Based Inspection w oparciu o standardy American Petroleum Institute API RP 580 Risk-based Inspection  oraz API RP 581 3rd ed.  Risk-based Inspection Methodology, a także implementacja tej metodologii w odniesieniu do obowiązujących przepisów o Dozorze Technicznym. W prezentacji omówione zostaną także problemy związane z wdrożeniem i stosowaniem metodologii, w tym integracji z systemem zarzadzania organizacji. Prezentowana metodologia stosowana jest w UDT oraz polskich zakładach przemysłowych już 10 lat, co pozwala na wyciągnięcie wniosków i przedstawienie kierunków rozwoju w odniesieniu do realiów polskiego przemysłu. Autor podejmie próbę wskazania wyzwań, które stoją przed organizacjami stosującymi RBI do planowania inspekcji urządzeń ciśnieniowych, szczególnie w kontekście rozwoju i dostępności technologii modelowania cyfrowego, zmian organizacyjnych oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym organizacji.

 

Tomasz Klinkosz

Ur. w 1980 r. w Gdańsku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w specjalności Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2006 roku ukończył studium podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2015 roku uzyskał certyfikat kompetencji American Petroleum Institute w zakresie API-580 Risk Based Inspection Professional (recertyfikowany w 2018 i 2021 roku).

Początki kariery zawodowej związane były z przemysłem chłodniczym. Od 2004 zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego, początkowo jako Inspektor urządzeń ciśnieniowych, a obecnie jako Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych w dziale Oceny zgodności gdańskiego oddziału UDT. W latach 2015-2017 również pełnił funkcję Koordynatora Zespołu RBI w Departamencie Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego, a od roku 2017 pełni funkcję Koordynatora Stałego Zespołu Zadaniowego ds. Metodologii RBI w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Na co dzień zajmuje się analizami zagrożeń i ryzyka oraz planowaniem inspekcji urządzeń w oparciu o analizę ryzyka Risk Based Inspection (RBI). Wykonuje również badania techniczne urządzeń podlagających dozorowi technicznemu, oraz zajmuje się oceną zgodności urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej, prowadzi audyty systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Prowadzi także audity bezpieczeństwa procesowego wg kryteriów CCPS (Center of Chemical Process Safety) oraz API RP 581.

Jest wykładowcą Akademii UDT, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu wymagań przepisów prawnych związanych z eksploatacją i wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych, bezpieczeństwa instalacji ziębniczych, bezpieczeństwa procesowego, RBI (Risk Based Inspection).

Współautor Warunków Technicznych Dozoru Technicznego WUDT-RBI-2017 „Planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o analizę ryzyka RBI (Risk Based Inspection)”.

fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ