Partner serwisu
10 czerwca 2021

Polska Chemia oficjalnie uznana za branżę strategiczną dla polskiej gospodarki

Kategoria: Aktualności

Polski przemysł chemiczny został oficjalnie uznany za branżę strategiczną. Wielomiesięczne prace i starania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego okazały się skuteczne i Polską Chemię, jako jeden z fundamentalnych sektorów dla rozwoju krajowej gospodarki, wpisano do Polityki Przemysłowej Polski, która została ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Polska Chemia oficjalnie uznana za branżę strategiczną dla polskiej gospodarki

5 osi rozwoju przemysłu

Zaprezentowany 9 czerwca 2021 roku dokument definiuje pięć osi rozwoju przemysłu w postapandemicznym świecie, odpowiadających kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka. Są to: cyfryzacja, bezpieczeństwo w obrębie technologii i surowców, lokalizacja produkcji przemysłowej, Zielony Ład oraz społeczeństwo wysokich kompetencji. Wokół nich zaprojektowany został rozległy program wsparcia przemysłu w Polsce, który ma umożliwić krajowej gospodarce wychodzenie z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Powstał on dzięki bliskiemu współdziałaniu i konsultacjom z przedsiębiorcami oraz ekspertami, a jego zapisy stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie poszczególnych branż. Jedną z nich, uznaną za kluczową w dalszym rozwojumi odbudowie gospodarki jest polski przemysł chemiczny.

– Wszystkie wymienione w Polityce Przemysłowej osie rozwoju przemysłu i udział chemii w absolutnie każdej z nich to wystarczający powód, by szerzej i głośniej mówić o roli sektora chemicznego w gospodarce. Polska Chemia to jej potężny budulec i naprawdę wiele od niej zależy. Chemia leczy, buduje, ubiera, chroni i – zwłaszcza w obecnych czasach – nie jest to tylko puste hasło, lecz najcelniejszy opis znaczenia, jakie sektor odgrywa w życiu każdego z nas, bez wyjątku. Cieszymy się, że wkład Polskiej Chemii w rozwój całego kraju został dostrzeżony i nasze wielomiesięczne starania oraz współpraca z administracją przełożyły się na oficjalne uznanie sektora za kluczowy. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla samoorganizacji sektora i wypracowania wspólnego stanowiska całej branży, po to, by uczynić nasz głos jeszcze bardziej słyszalnym – podkreślił dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

Dwa rodzaje instrumentów wsparcia

Pięciu osiom rozwojowym w Polityce Przemysłowej przypisano dwa rodzaje instrumentów wsparcia:
o charakterze horyzontalnym, dotyczące wyzwań obejmujących całą gospodarkę oraz o charakterze branżowym, odpowiadające na potrzeby konkretnych branż. Dokument stanowi zestaw działań, który ma pomóc w pełni wykorzystywać i rozwijać potencjał polskiego przemysłu, w tym branży chemicznej. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście wzmacniania – istotnej z perspektywy unijnej – reindustrializacji i budowie strategicznej autonomii. Oferta prezentowana w programie Polityki Przemysłowej dotyczy m.in. działań z obszaru legislacji, w tym deregulacji czy kwestii specyficznych dla danego przemysłu, finansowania spójnej dla całej branży agendy badawczej, a także rynku pracy i rozwoju kompetencji kadrowych.

 

Kontakt branżowy

Jednym z głównych sposobów realizacji założeń Polityki Przemysłowej Polski będą tzw. kontrakty branżowe, zawierane pomiędzy przedstawicielami danej gałęzi przemysłu rządem. W tego typu umowach precyzyjnie określone zostaną cele, oczekiwane rezultaty i czas trwania. Obie strony zobowiążą się do działań, które będą stanowić odpowiedź na problemy i na bariery napotykane przez przemysł, a jednocześnie wpiszą się w całościową strategię rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Ministerstwa, pozwoli to uzyskać lepszą synergię i koordynację pomiędzy prorozwojowymi działaniami prowadzonymi przez sektor prywatny i publiczny. Korzyścią dla branży, uznanej za strategiczną, ma być zaprojektowanie rozwiązań sektora publicznego, dopasowanych do konkretnych potrzeb danej gałęzi, które mogą nie być dostatecznie dobrze zaspokajane w ramach polityk bardziej ogólnych, horyzontalnych. Prace nad kontraktem branżowym mają przyczynić się także do refleksji branży nad jej potrzebami oraz pobudzić współpracę biznesową, nastawioną na długofalowy rozwój.

Przemysł chemiczny stanowi bazę dla rozwoju technologicznego, ochrony środowiska naturalnego, nowych odkryć naukowych, rozwoju innych sektorów gospodarki, czy zmiany przyzwyczajeń konsumenckich. Branża chemiczna jest fundamentem nowoczesnego świata, a uznanie polskiego przemysłu chemicznego za jeden z filarów gospodarki podkreśla jego znaczenie i kluczowy charakter dla dalszego rozwoju całego kraju.

Strategiczność polskiego sektora chemicznego będzie również jednym z głównych tematów podczas VIII Kongresu Polska Chemia, który odbędzie się już 16 czerwca w formule całodziennego programu telewizji online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych.

Szczegóły i rejestracja dostępna jest na stronie: www.kongrespolskachemia.pl 

 

"Chemia Przemysłowa" i kierunekCHEMIA.pl objęły wydarzenie Patronatem Medialnym.

źródło: inf. prasowa PIPC
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ