Partner serwisu
07 czerwca 2021

Mkango i Grupa Azoty PUŁAWY tworzą w Polsce Europejskie Centrum Wytwórcze Metali Ziem Rzadkich

Kategoria: Aktualności

Mkango i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA porozumiały się co do współpracy przy ocenie wykonalności i budowie na terytorium Polski rafinerii metali ziem rzadkich.

Mkango i Grupa Azoty PUŁAWY tworzą w Polsce Europejskie Centrum Wytwórcze Metali Ziem Rzadkich

Mkango Polska

W rezultacie uzgodnień utworzono polską spółkę Mkango Polska, będącą podmiotem zależnym wobec Mkango, na której czele, w roli dyrektora krajowego na Polskę, stanął doświadczony prawnik i menedżer, dr Jarosław Pączek, a w skład zespołu weszli eksperci w dziedzinie rafinacji pierwiastków ziem rzadkich, Carester, jak również grupa uznanych doradców technicznych i inżynierów.

 

Rafineria na tarenach GA Puławy

Grupa Azoty PUŁAWY  należy do Grupy Azoty, drugiego co do wielkości producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej oraz znaczącego producenta środków chemicznych. Produkty Grupy są eksportowane do ponad 20 krajów na całym świecie, w tym do Europy, obu Ameryk i Azji.

Strony zawarły warunkową umowę dzierżawy na zasadach wyłączności terenu przylegającego do wielkopowierzchniowego kompleksu nawozowo-chemicznego Grupy Azoty PUŁAWY w Puławach, która zagwarantuje dostęp do infrastruktury, odczynników i mediów, a także bardzo atrakcyjne warunki działalności operacyjnej, które zapewnią Rafinerii przewagę konkurencyjną pod względem kosztów operacyjnych, oszacowaną na podstawie dotychczasowych badań wykonalności projektu.

Ulokowana na terenie Polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafineria będzie miała dostęp do rynków europejskich i międzynarodowych. Działalność Rafinerii przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw metali ziem rzadkich na rynki Europy, wykorzystywanych w sektorze pojazdów elektrycznych, turbin wiatrowych, pozostałych „zielonych” technologii, oraz innych projektach o strategicznym znaczeniu. Przedsięwzięcie wpisuje się również w podejmowane w Europie inicjatywy na rzecz tworzenia sprawnych i zdywersyfikowanych łańcuchów dostaw.

 

Jakie korzyści?

Szacuje się, że powstanie Rafinerii przyniesie znaczące korzyści grupie Mkango:

- Spółka rozpocznie wytwarzanie produktów o wyższej wartości dodanej oraz wyższej marży – 2000 ton rocznie rafinowanych tlenków neodymu (Nd) / prazeodymu (Pr) oraz 50 ton rocznie tlenków dysprozu (Dy) i terbu (Tb) zawartych we wzbogaconym węglanie pierwiastków ziem rzadkich.

- Nastąpi większa integracja działalności spółki – powstanie Rafineria w pełni bazująca na pozyskiwanych w sposób zrównoważony, oczyszczonych mieszankach węglanów ziem rzadkich, pochodzących z kopalni Mkango zwanej Songwe Hill. W trakcie oceny są dodatkowe synergie wynikające z takiej integracji.

- Spółka uzyska większą elastyczność rynkową i dostęp do szerszego grona potencjalnych klientów, a także, w przyszłości, możliwość produkcji i sprzedaży rafinowanych ciężkich metali ziem rzadkich.

- Projekt w Puławach będzie katalizatorem dla wzrostu regionalnego i zielonej transformacji – dla Mkango oznacza to potencjał dalszego rozwoju działalności w sektorze „downstream” oraz w branżach pokrewnych, w tym branży odnawialnych źródeł energii. W regionie powstaną dodatkowe miejsca pracy.

 

Finansowanie, studium wykonalności...

Obecnie prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi, mające na celu usprawnienia projektu. Spółka ewaluuje dodatkowo potencjalne partnerstwa strategiczne, a także możliwości rozwoju sektora „downstream”, w tym rynki zbytu.

Równocześnie z pracami nad studium wykonalności dla Rafinerii, Mkango kontynuuje studium wykonalności kopalni Songwe Hill („Songwe”) na terenie Malawi, a także inne projekty, takie jak, m.in. związane z udziałem w HyProMag Limited, spółce rozwijającej na terenie Wielkiej Brytanii produkcję magnesów z metali ziemi rzadkich uzyskanych w drodze recyklingu.

William Dawes, dyrektor wykonawczy Mkango, powiedział:

Powstanie Rafinerii będzie potwierdzeniem wyjątkowej pozycji Mkango w sektorze pierwiastków ziem rzadkich. Możliwość utworzenia w Polsce rafinerii metali ziem rzadkich i europejskiego centrum dla całego sektora >>downstream<<, we współpracy z jedną z największych europejskich firm chemicznych i nawozowych, jest umocnieniem naszej zintegrowanej strategii zakładającej >>wydobycie, rafinację, recykling<< lekkich (NdPr) i ciężkich (Dy/Tb) metali ziem rzadkich, pozyskiwanych ze znaczących złóż w Malawi oraz recyklingu magnesów ziem rzadkich (NdFeB) w Wielkiej Brytanii, w ramach spółki HyProMag.

Metale ziem rzadkich są wykorzystywane do produkcji magnesów stosowanych w szeregu tzw. >zielonych technologii<<. Dlatego bezpieczeństwo dostaw staje się coraz ważniejsze dla rządów na całym świecie, zwłaszcza w Europie i USA. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie due diligence na terenie Puław i wierzymy, że budowa rafinerii w Polsce przyczyni się do zapewnienia stabilnych dostaw metali ziem rzadkich do Europy, a także przyniesie znaczne korzyści regionowi, sprzyjając tworzeniu miejsc pracy i zwiększając potencjał do dalszych inwestycji.

Cieszymy się na współpracę z Grupą Azoty PUŁAWY i naszymi partnerami na całym świecie, która będzie generować wartość dla wszystkich zaangażowanych podmiotów i przyczyni się do dynamicznego rozwoju sektora długofalowych dostaw pierwiastków ziem rzadkich.

 

Andrzej Skwarek, członek zarządu Grupy Azoty PUŁAWY powiedział:

Cieszymy się na współpracę z Mkango przy tym ekscytującym projekcie, który będzie dopełnieniem działalności sąsiadujących z Rafinerią zakładów Grupy Azoty PUŁAWY, i pozwoli generować synergie w zakresie dostaw odczynników, produktów rafinacji, mediów i infrastruktury. Jako lider sektora w Polsce, Grupa Azoty PUŁAWY z radością powita takie nowe przedsięwzięcie w regionie i będzie dalej wspierać Mkango w toku prac w zawiązanych z przygotowaniem studium wykonalności”.

Jarosław Pączek, dyrektor krajowy Mkango na Polskę powiedział:

To projekt o ogromnym potencjale dla Polski, realizowany w czasie, gdy w Europie prowadzone są intensywne działania na rzecz wzmocnienia łańcuchów dostaw krytycznych surowców i transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Utworzenie nowego europejskiego centrum wytwarzania pierwiastków ziem rzadkich jest komplementarne w stosunku do regionalnych projektów, dotyczących produkcji akumulatorów, samochodów elektrycznych oraz energii odnawialnej. Powstanie takiego centrum w Polsce, czyli w samym sercu Europy Środkowej, ma dla spółki Mkango znaczenie strategiczne poprzez uzyskanie bezpośredniego dostępu do europejskiego handlu i transportu. Spółka uzyska również bezpośredni dostęp do odczynników koniecznych do rafinacji w ramach, istniejących w Grupie Azoty PUŁAWY, instalacji. Współpraca z Mkango i Grupą Azoty PUŁAWY przy tym przełomowym dla Polski i Europy projekcie jest dla mnie osobiście jednocześnie ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem”.

 

Zakład Separacji Pierwiastków Ziem Rzadkich w Puławach

Szacuje się, że we wstępnej fazie Rafineria będzie produkować rocznie około 2000 ton tlenków neodymu, prazeodymu i / lub tlenku dydymu (NdPr), a także węglanów wzbogaconych pierwiastkami ziem rzadkich, zawierających około 50 ton tlenków dysprozu i terbu. Zgodnie z założeniami, Rafineria będzie również produkować węglan lantanu i ceru. Mkango prowadzi obecnie analizę możliwości sprzedażowych i przetwórczych dla węglanu wzbogaconego ciężkimi pierwiastkami ziem rzadkich, oraz węglanu lantanu i ceru. Rafineria będzie wykorzystywała najlepszą dostępną i sprawdzoną konwencjonalną technologię, istniejącą infrastrukturę kolejową i drogową, jak również będzie korzystała z niezbędnych odczynników dostarczanych bezpośrednio przez Grupę Azoty PUŁAWY. Rafineria zyska również dostęp do wykwalifikowanej lokalnej kadry pracowniczej, zaplecza inżynieryjnego, doświadczonej kadry budowlanej oraz instytutów badawczo-naukowych. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań szacuje się, że koszty operacyjne Rafinerii będą się charakteryzowały wysoką konkurencyjnością.

 

Studium wykonalności i zespół techniczny

Dla planowanej Rafinerii przeprowadzono dotychczas szeroko zakrojone badanie due diligence. Trwają prace nad studium wykonalności, prowadzone przy wsparciu Grupy Azoty PUŁAWY przez Carester, SENET (podmiot z Grupy DRA Global) oraz PROZAP, lokalnej firmy inżynieryjnej. Zespół Carester posiada bogate doświadczenie operacyjne i doradcze w zakresie rafinacji metali ziem rzadkich na skalę przemysłową i zapewni jednocześnie stałe wsparcie techniczne w trakcie budowy i eksploatacji Rafinerii. Mkango współpracuje ponadto z ANSTO przy optymalizacji specyfikacji składu surowców dostarczanych do Rafinerii.

Głównym Doradcą Technicznym Mkango został Mike Vaisey, były wiceprezes ds. Badań i technologii w Lynas Corporation. Mike Vaisey posiada 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w pracy na najwyższych stanowiskach kierowniczych w sektorze wydobywczym i chemicznym, w zakresie rozwoju operacyjnego i technicznego, a w toku swojej kariery z sukcesem doprowadził do wielu udanych komercjalizacji technologii.

Budowa Rafinerii w założeniu opiera się na dostawach oczyszczonego węglanu ziem rzadkich, pochodzącego z kopalni Songwe Hill w Malawi, budowanej przez Mkango. Mkango oceni również możliwość przetwarzania surowców pochodzących z innych źródeł.

Studium wykonalności dla Rafinerii oraz studium wykonalności dla kopalni metali ziem rzadkich w Songwe Hill zostaną przeprowadzone równolegle.

W ramach studiów wykonalności, Spółka będzie dążyć do osiągnięcia jak największego udziału energii odnawialnej i minimalizowania śladu węglowego, zarówno w przypadku projektu w Malawi, jak i w Polsce.

 

Korzyści środowiskowe i społeczne

Oprócz synergii dla Mkango, wynikających z istniejącej działalności Grupy Azoty PUŁAWY, projekt rafinerii przyniesie również istotne korzyści dla Polski i UE w postaci tworzenia miejsc pracy oraz potencjału dalszego rozwoju sektora „downstream”. Rafineria może się również przyczynić do dalszego, dynamicznego rozwoju łańcucha dostaw metali ziem rzadkich do Europy i na pozostałe rynki, oraz przyspieszenia globalnej transformacji ekologicznej.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wizji Mkango, a zamiarem spółki jest wdrożenie w Polsce kompleksowej polityki zrównoważonego rozwoju, z myślą o aktywnym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności, oraz tworzeniu i wspieraniu inicjatyw społecznych.

 

źródło: PAP MediaRoom
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ