Partner serwisu
29 kwietnia 2014

LOTOS zyskuje na złożach norweskich

Kategoria: Z życia branży

Działania realizowane w ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” przynoszą konkretne efekty.

LOTOS zyskuje na złożach norweskich

LOTOS w I kwartału br., wypracował blisko 7,2 mld zł przychodów ze sprzedaży i 17 mln zł zysku operacyjnego.

– Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych konsekwentnie realizujemy zatwierdzony w ubiegłym roku program, stanowiący uzupełnienie strategii do 2015 roku – podsumowuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Dynamicznie rozwijamy nasze kompetencje w segmencie poszukiwań i wydobycia, zwiększamy udziały w rynku hurtowym i detalicznym, zmniejszamy zadłużenie. To wszystko jest pozytywnie dyskontowane przez rynek.   

Wyniki nadal pozostawały jednak pod presją pogarszających się marż z notowań kluczowych produktów (zwłaszcza oleju napędowego, paliwa lotniczego i lekkiego oleju opałowego) oraz spadku dyferencjału Brent/Ural (-2% kw./kw., -19% r/r). Miało to bezpośredni wpływ na spadek modelowej marży rafineryjnej.

Dodatkowo na kurczącym się krajowym rynku hurtowym paliw płynnych LOTOS osiągnął w okresie styczeń-luty br. wzrost sprzedaży – zwiększając swój udział o 1,7 pp. – do poziomu 33,7%.

Wzrost wydobycia, lepsze wyniki
Przychody segmentu wydobywczego w I kw. 2014 r. wyniosły blisko 260 mln zł i były wyższe o 50% kw./kw. i 38% r/r w związku z wydobyciem oraz sprzedażą kondensatu i gazu z zakupionych w 2013 r. aktywów w ramach tzw. pakietu Heimdal. EBITDA segmentu wyniosła w analizowanym okresie prawie 157 mln zł (+53% r/r). W I kw. br. LOTOS wydobył w sumie ponad 1,1 mln boe, z czego 650 tys. boe pochodziło ze złóż norweskich, 340 tys. boe z Polski i 140 tys. boe ze złóż litewskich.  

W I kw. br. zakończono rozpoczęte w grudniu 2013 r. wiercenie otworu 25/5-9 (Trell) na koncesji PL102F, którego operatorem jest Total E&P Norge AS. Wiercenie zakończyło się odkryciem akumulacji węglowodorów. Aktualnie spółka LOTOS Norge analizuje wyniki wiercenia ww. otworu i dokonuje interpretacji materiału sejsmicznego 3D w celu oszacowania wielkości akumulacji.

21 stycznia 2014 r. spółka LOTOS Norge otrzymała w rundzie APA 2013 dwie nowe koncesje poszukiwawcze na Morzu Północnym.

W I kw. 2014 r. LOTOS Petrobaltic kontynuował wydobycie ropy naftowej ze złoża B3. Na koncesji Gotlandia trwały przygotowania do wiercenia otworu poszukiwawczego B27-1 przez nowo zakupioną platformę „LOTOS Petrobaltic”. W ww. okresie analizowano również dane sejsmiczne 3D z koncesji Gaz Południe, Łeba, Rozewie, Sambia W i Sambia E.

Stabilna produkcja w trudnej sytuacji rynkowej
Rafineria LOTOSU w Gdańsku utrzymywała w I kw. br. przerób na poziomie zbliżonym do I kw. ub.r. Obciążenie instalacji rafineryjnych w analizowanym okresie zostało dostosowane do trudnej sytuacji rynkowej. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 87,5%. Dla porównania średnie wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w krajach OECD wyniosło w tym czasie ok. 80%.

 

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ